Şirket Avukatı Ankara

Şirketler ve ticari işletmeler, hukuki işlemlerini gerçekleştirmek, mevzuata uygun hareket etmek ve olası hukuki sorunlarla başa çıkmak için bir şirket avukatı ile çalışmak isteyebilirler. Şirket avukatı nedir, hangi durumlarda zorunludur, sözleşmeli şirket avukatı ve diğer merak edilen konuları şirket ve ticaret avukatı başlıklı bu bölümde bulabilirsiniz.

Şirket Avukatı Nedir?

Şirket avukatı nedir? Şirket avukatı; şirketler ve ticari işletmelerin hukuki işlemlerini gerçekleştirmek, mevzuata uygun hareket etmek ve olası hukuki sorunlarla başa çıkmak için yasal prosedürler çerçevesinde hareket eden kişidir.

Şirket avukatları, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere yönelik kapsamlı hukuki hizmetler sunmaktadır. Şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar uzanan süreçte, bir şirket avukatı, hukuki prosedürleri titizlikle takip eder ve yol gösterir.

Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda mıdır?

Şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu kanunlarla tanımlanmıştır.  1136 sayılı avukatlık kanunu 35/3. maddesinde “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne  aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.” hükmü bulunmaktadır.

Bu madde hükmüne göre sermayesi 250.000,00 TL ve üzerinde olan şirketler avukat bulundurmak zorundadır. Bunların dışında hukuki faaliyetlerini yürütmek isteyen şirketler bir avukat bürosundan veya bir avukattan hukuki destek alabilirler. Şirket avukatı bir şirket hakkında hangi görevleri üstlenir. Bir sonraki bölümde bu konuyu ele alalım.

Şirket Avukatının Görevleri Nelerdir?

Şirket avukatının görevleri şu şekilde sıralanabilir. Glory Hukuk olarak şirket avukatlığı kapsamında şirketlere aşağıdaki hizmetlerde dava ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Kuruluş ve Tasfiye İşlemleri

Şirketin kuruluş aşamasından itibaren tescil ve ilan sürecini yönetir. Sermaye artırma ve azaltma işlemlerini gerçekleştirir.

Hukuki Danışmanlık 

Şirketin ihtiyaç duyduğu tüm hukuki bilgiyi sağlar. Şirket tarafından hazırlanan veya karşı tarafın hazırladığı sözleşmeleri inceler ve kontrol eder.

Şirket avukatının en önemli görevlerinden birisi de şirket kuruluşu aşamalarıdır. Bu anlamda daha önce yazmış olduğumuz limited şirket kurma başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İcra Takipleri ve Davalar

Şirket adına icra takiplerini yürütür. Şirketi ilgilendiren vergi uyuşmazlıklarına karşı hukuki işlemleri gerçekleştirir. Şirket adına dava açar ve şirkete karşı açılan davaların takibini yapar.

Bu konuda daha önce yazmış olduğumuz ihtiyati haciz başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Yine daha önce yazmış olduğumuz icra ve iflas davaları başlıklı makalemizi de okuyabilirsiniz.

Glory Hukuk

İş Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki iş hukuku kaynaklı ihtilaflarda tarafların haklarını korur. İhtarnamelerin çekilmesinden sorumlu olur.

Şirket Avukatının Kapsamı

Şirketin kuruluşunda esas sözleşmenin hazırlanması. Şirketin tescil ve ilan sürecinin takibi. Haksız rekabet kaynaklı ihtilafların çözüme kavuşturulması. İşçi haklarının korunması ve alacakların tahsil edilmesi gibi konularda hizmet sunar.

Ticaret ve Şirket Avukatı ve Hizmet Alanları

Ticaret ve şirket avukatları, şirketlerin taleplerine göre esas sözleşme hazırlığı, tescil takibi, haksız rekabet ihtilafları gibi bir dizi hizmet sunarlar.

Davalara Bakış Açısı

Ticaret ve şirket avukatları, şirketin sermaye değişim işlemlerinden, birleşme ve devralma davalarına kadar geniş bir yelpazede davalara bakarlar.

Şirket Hukuku Danışmanlığı

Şirketin kuruluşundan itibaren ticari faaliyetlerin başlamasıyla birlikte, sözleşme hazırlığı, kontrolü, revize edilmesi gibi konularda düzenli olarak hukuki danışmanlık yapar.

İş Hukuku Kapsamında Hizmetler

İşçi özlük dosyalarının revizyonu, ücret bordrolarının düzenlenmesi gibi iş hukuku konularında da destek sağlar.

Şirket Avukatının Rolü

İşletmenin hukuki faaliyetlerini yürütür. Şirketin alacaklarının tahsil edilmesini sağlar. Birleşme, bölünme ve devir işlemlerini gerçekleştirir. Vergiye tabi işlemleri takip eder ve gerekli hukuki süreçleri başlatır.

Hukuki Destek

İş hukuku, vergi hukuku ve idare hukuku alanlarında şirkete hukuki destek sağlar.

Şirket avukatları, şirketin hukuki süreçlerini yönetirken, işverenin ve çalışanların haklarını korumak adına geniş bir hizmet yelpazesi sunarlar. Bu, işletmenin sorunsuz bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak için kritik bir rol oynar.

Şirket Avukatı

Yukarıda özetlediğimiz konular çerçevesinde, şirketler ve ticari işletmeler, hukuki işlemlerini gerçekleştirmek, mevzuata uygun hareket etmek ve olası hukuki sorunlarla başa çıkmak için bir şirket avukatına ihtiyaç duyabilirler.  Şirketler ve ticari işletmeler, kuruluş aşamasından başlayarak her aşamada hukuki destek almalıdırlar.

şirket ve ticaret avukatı

Şirket kuruluşu, sözleşme hazırlığı, hisse devirleri, ortaklık anlaşmaları, ticari sözleşmeler ve benzeri işlemler, bir şirket avukatının uzmanlık alanına girmektedir. Ayrıca, şirketlerin karşılaşabileceği hukuki sorunlar arasında, işe alım ve işten çıkarma süreçleri, telif hakları, marka hakları, borç tahsili, iflas ve benzeri konular bulunmaktadır.

Şirket Hukuku Avukatı

Şirketler hukuku, ticaret hukuku ve şirket avukatı konularında Ankara’da hizmet veren uzman bir avukatı mı arıyorsunuz? İşte tam da aradığınız yerdesiniz. Şirket avukatı, ticaretin karmaşık dünyasında size rehberlik edebilir ve yasal konularda doğru adımları atmanıza yardımcı olabilir. Ankara’da şirketler hukuku avukatı olarak hizmet veren deneyimli ekibimiz, sizin için en iyi çözümleri bulmak için burada. Sizin için en uygun çözümü bulmak ve haklarınızı korumak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ankara Şirketler Hukuku Avukatı

Ankara’da işletmenizin hukuki ihtiyaçlarına odaklanmış bir avukat arıyorsanız, şirketler hukuku avukatları sizin için doğru seçenek olabilir.

Şirket avukatları, işletmelerin karşılaştığı yasal konular konusunda uzmanlaşmışlardır. Ankara’da, şirketler hukuku avukatları genellikle şu konularda yardımcı olabilirler:

 • Şirket kuruluşu ve tescili
 • Sözleşmelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi
 • Şirket devir ve birleşmeleri
 • İş hukuku ve çalışan ilişkileri
 • Fikri mülkiyet hakları
 • Vergi konuları

Bir şirket avukatıyla çalışmak, hukuki süreçleri düzgün bir şekilde yönetmenizi sağlayarak şirketinizin güvende olmasını sağlar. Ayrıca, işletmenizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmenize yardımcı olabilir.

Ankara’da şirketler hukuku avukatları arasında karşılaştırma yaparken, deneyim, uzmanlık alanları ve başarı geçmişleri gibi faktörlere dikkat etmek önemlidir. Şirketinizin özel ihtiyaçlarına uygun bir avukatı bulmak için detaylı bir araştırma yapmanız faydalı olacaktır.

Ankara Ticaret Hukuku Avukatı

Ankara’da şirketlerin ticaret hukukuyla ilgili ihtiyaç duyduğu konularda, bir şirket avukatıyla çalışmak son derece önemlidir. Ankara ticaret hukuku avukatları, şirketlerin ticari faaliyetleri ve hukuki meseleleri konusunda uzmanlaşmışlardır. İşte bir ankara ticaret hukuku avukatının sağlayabileceği faydalar:

 • Ticaret hukuku danışmanlığı: Şirketlerin ticari sözleşmeleri, şartları, tedarikçi ve müşteri ilişkileri konularında danışmanlık hizmeti sunar.
 • Hukuki süreçlerde destek: Ticaret davaları, anlaşmazlıklar ve diğer hukuki süreçlerde şirketinizi temsil eder ve yasal süreçlerde adınıza gerekli tüm adımları atar.
 • İdari prosedürler: Ticaret hukukuyla ilgili idari başvurular, lisanslama süreçleri ve diğer idari prosedürlerde size rehberlik eder.

Ankara’da faaliyet gösteren şirketlerin, ticaret hukuku konularında doğru adımları atabilmeleri ve yasal süreçlerde haklarını koruyabilmeleri için bir şirket avukatıyla çalışmaları son derece önemlidir. Bu noktada, Ankara ticaret hukuku avukatları, şirketlerin hukuki ihtiyaçlarına yönelik etkili çözümler sunmaktadır.

Ankara Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Ankara’da ticaret ve şirketler hukuku avukatı, şirketlerin hukuki süreçlerini yönetmede ve ticari faaliyetlerini yasal olarak sürdürmede yardımcı olabilir. Bu konuda uzman bir avukat, şirketlerin çeşitli hukuki ihtiyaçlarına karşı kapsamlı bir destek sunabilir. İşte Ankara’da ticaret ve şirketler hukuku avukatının sağlayabileceği hizmetlerden bazıları:

 • Sirket kuruluş süreci: Şirket kuruluşunda gerekli belgelerin hazırlanması ve tescili konusunda rehberlik.
 • Sirket sözleşmeleri: Şirketler arası sözleşmelerin hazırlanması ve yorumlanması.
 • Hukuki danışmanlık: Şirket hukuku alanında sürekli danışmanlık hizmetleri sağlanması.
 • Dava ve uyuşmazlık çözümü: Şirketler adına dava süreçlerinin yürütülmesi ve uyuşmazlıkların çözümü.

Karar verirken dikkate alınması gereken önemli bir husus da, avukatın deneyimi ve uzmanlığıdır. Ankara’da ticaret ve şirketler hukuku avukatı seçerken, şirketin ihtiyaçlarına en uygun hizmetleri sunabilecek deneyimli ve güvenilir bir avukatın tercih edilmesi önemlidir. Bu, şirketin yasal konulardaki güvenini sağlamak ve ticari faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmek için hayati önem taşır.

Şirketler Hukuku Avukatı

Şirketler hukuku avukatı, işletmelerin yasal ihtiyaçlarını karşılamak için uzmanlaşmıştır. Bu alanda hizmet veren avukatlar, şirketlerin kuruluşundan itibaren hukuki süreçlerini yönetir ve yasal uyumluluklarını sağlar. Aynı zamanda şirketlerin çıkarlarını korumak ve dava durumunda temsil etmek de görevleri arasındadır.

Şirketler hukuku avukatının sunduğu hizmetler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Şirket Kuruluşu: Şirketlerin tescil işlemleri, sözleşmelerin hazırlanması ve ana sözleşme değişiklikleri gibi konularda danışmanlık hizmeti.
 • Hukuki Uyum: Şirketlerin faaliyetlerinin yasal çerçevede yürütülmesi için gerekli olan uyumluluk süreçlerinin yönetilmesi.
 • Anlaşmazlık Çözümü: Şirketler arası anlaşmazlıkların çözümü için müzakere süreçlerinin yürütülmesi ve dava durumunda hukuki temsil.
 • Sözleşmeler: İş ortaklığı sözleşmeleri, işe alım sözleşmeleri ve diğer hukuki belgelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi.

Şirketler hukuku avukatı, işletmelerin yasal konularda güvende olmalarını sağlayarak, onların hukuki süreçlerde profesyonel bir rehberlik almasını sağlar. Bu sayede şirketler, hukuki risklerini minimize eder ve daha güvenli bir iş ortamı oluşturur.

Ankara Şirket Avukatı

Ankara’da bir işletme sahibi olarak, iş hukuku konularında uzman bir avukatın desteği büyük önem taşır. Şirketinizin yasal işlerini düzenli olarak takip etmek, olası hukuki sorunları önlemek ve mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermek için ankara şirket avukatı ile çalışmak önemlidir.

Ankara şirket avukatı, işletmenizin ihtiyaç duyabileceği hukuki konularda size rehberlik edebilir. Özellikle şu konularda size yardımcı olabilirler:

Şirket Kuruluşu: Yeni bir şirket kurmak istediğinizde, hangi tür şirket yapısının size uygun olduğunu ve tüm yasal prosedürleri sağlıklı bir şekilde tamamlamanızı sağlarlar.

Sözleşmeler ve Anlaşmalar: İşletmenizin yaptığı sözleşmelerde hukuki açıdan riskleri minimize etmek ve haklarınızı korumak için size danışmanlık sağlarlar.

Hukuki Uyuşmazlıklar: Şirketinizle ilgili hukuki anlaşmazlıklar çıktığında, sizi bu süreçte temsil ederek adil bir çözüm bulmanıza yardımcı olurlar.

Ankara’da bir şirket avukatı ile çalışarak, işletmenizin hukuki süreçlerini daha güvenli ve sağlam bir temel üzerine oturtabilirsiniz. Bu şekilde, şirketinizin başarılı bir şekilde faaliyet göstermesi için gerekli yasal desteği alabilirsiniz.

Özetle

Glory Hukuk ve Danışmanlık, şirket ve ticaret hukuku alanında uzman avukatlarla, şirket avukatı olarak çalışmaktadır. İşletmenizin ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilmiş hukuki çözümler ve müvekkillerinin hukuki sorunlarını en etkili şekilde çözüm üretir. Şirket ve ticaret avukatı konusunda bir arayış içerisindeyseniz ofisimizi arayabilirsiniz.

Ceza Hukuku

Makalelerimiz

İcradan Mal Kaçırma

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra Takibi ve İflas

Anonim Şirketlerde Hisse Devri

Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aile ve Boşanma Hukuku
Scroll to Top