Çalışma Alanlarımız

Hukuki alanda 20 yılı aşkın tecrübe ve uzmanlık.

Müvekkil Odaklı Yaklaşım

Glory Hukuk ve Danışmanlık, aşağıdaki Çalışma Alanlarımız da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır:

Aile ve Boşanma Hukuku

Aile ve Boşanma Hukuku, bireylerin aile ilişkilerini ve boşanma süreçlerini düzenleyen hukuki bir alanı kapsar. Bu alandaki hukuki düzenlemeler, evlilik, boşanma, mal rejimi, velayet, nafaka ve miras gibi konuları içerir.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, toplumun düzenini koruma ve bireylerin davranışlarını düzenleme amacını taşıyan hukuki bir disiplindir. Bu hukuk dalı, suçlar ve suçluların sorumluluğunu belirleyen kuralları içerir.

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku, mülkiyet, kira, tapu gibi konuları düzenleyen ve gayrimenkule dair hukuki ilişkileri denetleyen bir hukuk dalıdır.

Gümrük Hukuku

Gümrük Hukuku, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretini düzenleyen ve gümrük işlemlerini denetleyen bir hukuk dalıdır.

İdare Hukuku

İdare Hukuku, devletin yürütme organlarının faaliyetlerini düzenleyen hukuki bir disiplindir. Bu hukuk dalı, devletin vatandaşlar ve diğer özel kişilere karşı olan eylem ve işlemlerini denetler ve düzenler.

İş Hukuku

İş Hukuku, iş ilişkilerini düzenleyen ve işçi ile işveren arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen hukuki bir alanı ifade eder.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması, bireylerin özel hayatlarına dair bilgilerin güvenli ve adil bir şekilde işlenmesini sağlamayı amaçlayan bir hukuki çerçevedir.

Patent ve Marka Hukuku

Patent ve Marka Hukuku, yenilikçi fikirlerin ve ticari markaların korunmasını sağlayan kritik bir hukuk alanını temsil eder.

Şirket ve Ticaret Hukuku

Şirket ve Ticaret Hukuku, iş dünyasındaki faaliyetleri düzenleyen ve ticaretin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlayan önemli bir hukuk dalını temsil eder.

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku, kişiler arasındaki hukuki ilişkilerde ortaya çıkan zararların tazmin edilmesini düzenleyen önemli bir hukuk dalıdır.

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku, tüketicilerin haklarını koruyan ve ticaret ilişkilerinde adil koşulları sağlamayı amaçlayan önemli bir hukuk dalıdır.

Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku

Vatandaşlık Hukuku, bireylerin bir devlete aidiyetini ve bu devletin sunduğu hak ve sorumlulukları belirleyen bir hukuk dalıdır.

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku, bireylerin ve işletmelerin devlete ödedikleri vergileri düzenleyen hukuki bir disiplindir. Temelde, vergi yükümlülükleri, vergi beyannameleri, vergi muafiyetleri gibi konuları kapsar.

Scroll to Top