zorunlu deprem sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası ve Kapsamı (DASK)

Türkiye, jeolojik yapısı gereği sık sık depremlerle karşı karşıya olan bir ülkedir. Ülkemiz, birçok fay hattının üzerinde bulunması nedeniyle deprem riski yüksek bir coğrafyada konumlanmıştır. Bu fay hatlarından kaynaklanan depremler, […]

Zorunlu Deprem Sigortası ve Kapsamı (DASK) Makaleyi Oku