Ceza Hukuku

Yenimahalle Ceza Avukatı

Ceza Hukukuna ilişkin hükümler 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmıştır. Bu bölümde genel olarak ceza avukatı ve ceza hukuku ilişkisi üzerinde durulacaktır. Dolayısı ile Yenimahalle ceza avukatı arayışı içinde olan kişiler için bir nebze hukuki bilgi desteği sunmuş olmak amaçlanmıştır.  Çünkü herhangi bir ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına maruz kalmak herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Bu durumda bir avukat arayışı ihtiyacına girebilir ve destek almak isteyebiliriz. Öncelikle ceza hukuku üzerinde durarak kanunun amacını açıklamaya çalışalım.

Ceza Hukuku

Ceza Hukukuna ilişkin temel ilkeler 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmıştır. Kanuna göre, ceza kanununun amacı; “kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir.

Görüleceği üzere ceza kanunu toplumsal düzen ve adaleti sağlama aynı zamanda hukuk devletini ve toplumsal barışı korumayı ayrıca suç işlemeyi önlemeyi amaçlamıştır. Bu anlamda tüm suçları kanunda tanımlar ve yargılamayı tamamen kanunilik esasları çerçevesinde yürütür. Dolayısı ile hukuk devletinin gerekleri yerine getirilmiş olur.

Gelişen teknoloji ve günümüz şartları bir bütün olarak değerlendirildiğinde bilerek veya bilmeyerek herhangi bir suçun mağduru veya faili olabiliriz. Her iki durumda da kanunilik ilkesi çerçevesinde adil yargı ve yargılanmayı umarız. Ancak en önemli ve yazımızın da temel konusu olan ceza avukatı ve ceza hukuku ilişkisini bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekmektedir. Hukuki destek almak yaşayabileceğimiz mağduriyetlerin önüne geçerek telafisi imkansız zararların engellenmesine neden olabilir. Herhangi bir suçla ilgili olarak Yenimahalle ceza avukatı olarak uzmanlık ve deneyimimizle hizmet vermekteyiz.

Ceza Avukatı

Ne hukuk sistemimizde, ne kanunlarımızda ne de literatürde “ceza avukatı” şeklinde bir tabir bulunmamaktadır. Ancak halk dilinde genel olarak ceza davalarına daha fazla giren ve bu konuda daha çok mesai harcayan avukatlara bu isim verilebilmektedir. Glory Hukuk olarak bulunduğumuz bölge ve yaptığımız çalışmalardan dolayı Yenimahalle ceza avukatı olarak isimlendiren müvekkillerimiz bulunmaktadır.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatı genel olarak; Türk Ceza Kanunu’nda “İkinci Kitap”  başlığı altında tanımlanan soykırım ve insanlığa karşı suçlar, kişilere karşı suçlar, topluma karşı suçlar, millete ve devlete karşı suçlar başlıkları altında bulunan genel suç tanımlarına karşı müvekkilleri adına dava ve temsil hizmeti sunarlar.  Bunların yanında infaz ve diğer konularda da dava ve danışmanlık hizmeti verirler.  Suçun ağırlığı ve niteliği göz önüne alınarak bazı suçlar ağır ceza mahkemesinde bazı suçların yargılaması ise asliye ceza mahkemelerinde görülür.

Ağır ceza mahkemelerinde görülen davalara bakan avukatlar, yine yukarıdaki tanımlamaya göre ağır ceza avukatı olarak tanımlanabilir. Asliye ceza mahkemelerinde görülen davalarda ise avukata yine asliye ceza avukatı denilebilmektedir.

Yenimahalle Ceza Avukatı

Glory Hukuk konumu itibariyle Ankara Yenimahalle ilçesinde yerleşik olarak hizmet vermektedir. Bu nedenle de Yenimahalle ceza avukatı olarak, ceza hukuku kapsamında aşağıdaki suçlara karşı dava ve temsil hizmeti sunmaktadır.

 • Göçmen kaçakçılığı suçları,
 • Öldürme,
 • Kasten yaralama,
 • Taksirle yaralama,
 • Cinsel saldırı suçları,
 • Çocukların cinsel istismarı,
 • Cinsel taciz,
 • Tehdit suçu,
 • Şantaj,
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,
 • Hakaret,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal,
 • Hırsızlık
 • Yağma,
 • Dolandırıcılık,
 • Mala zarar verme,
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve  ticareti suçu,
 • Resmi belgede sahtecilik,
 • Fuhuş suçu,
 • İhaleye fesat karıştırma,
 • Tefecilik,
 • Bilişim Alanındaki Suçlar,
 • Zimmet,
 • İrtikap,
 • Rüşvet,
 • Görevi kötüye kullanma

Sonuç

Glory Hukuk, uzman ve deneyimli kadrosu ile hizmet vermektedir. Ceza davaları süreç itibariyle yorucu ve stresli olabilir. Bu konuda bir avukat desteği almak lehe sonuçlar almanıza yardım edebilir. Bazı zamanlarda suçun mağduru ve faili olmanız kaçınılmaz olabilir. Hukuki destek almak önemlidir.

Scroll to Top