İdare Hukuku

dare hukuku, devletin yönetim işlemlerini düzenleyen ve vatandaşların bu işlemlerle ilgili haklarını koruyan hukuk dalıdır. İdare davaları da, vatandaşların devletin yaptığı idari işlemlere karşı açtığı davalardır.

Eğer Yenimahalle veya Batıkent gibi Ankara’nın ilçelerinde ikamet ediyorsanız ve idare hukuku alanında bir avukata ihtiyacınız varsa, Glory Hukuk ve Danışmanlık olarak size yardımcı olabiliriz. İdare hukuku alanında uzman avukatlarımız, müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet verebilmek için çalışmaktadırlar.

İdare  davaları, genellikle vatandaşların kamu kurumları tarafından alınan kararlara karşı açtığı davalar olarak görülür. Örneğin, belediyelerin verdiği ruhsat veya izin kararlarına karşı açılan davalarda idare avukatları devreye girer. Bu tür davaların yanı sıra, vergi davaları, kamu ihaleleri, işlem tesisleri, plan ve proje onayları, kamulaştırma, tazminat davaları gibi birçok alanda da idare hukuku avukatları hizmet vermektedir.

İdare davalarında avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak ve hukuki süreçlerin en uygun şekilde yürütülmesini sağlamak için çalışırlar. Bu süreçte, idari işlem veya kararların hukuka uygunluğu, işlemin şekli, gerekçesi, hukuka uygunluğu gibi birçok konuda uzmanlaşmış avukatlarla çalışmak önemlidir.

Glory Hukuk ve Danışmanlık olarak, idare hukuku davaları konusunda uzmanlaşmış avukatlarımızla sizlere hizmet vermeye hazırız. Yenimahalle veya Batıkent’te ikamet ediyorsanız ve idare  konusunda avukat arayışı içindeyseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Müvekkillerimizin haklarını korumak ve hukukun üstünlüğüne uygun şekilde hareket etmek bizim önceliğimizdir.

Devletin işleyişiyle ilgili hukuki konuları ele alan bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda idarenin işlemleri, eylemleri ve kararlarıyla ilgili davalara konu olabilir. İdare hukuku davaları, genellikle bireylerin kamu otoritelerine karşı açtığı davalar olarak ortaya çıkar.

Scroll to Top