Av. Aliye Yıldız Varsın

1977 yılında doğmuştur. Çankırı Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra 95 yılında eğitime başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1999 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisansını “Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesinde Yargılama” konulu bitirme ödevi ile tamamlamıştır. Doktora çalışmalarına ise halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ana Bilim Dalında devam etmektedir.

Scroll to Top