görevden uzaklaştırma

Görevden Uzaklaştırma ve İptal Davası

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 137. maddesi, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında görevden uzaklaştırma konusunu düzenlemektedir. Bu maddeye göre, devlet memurları hakkında hizmet kusurları veya suç işlediklerine dair kuvvetli şüphe bulunması halinde, soruşturma ve kovuşturma süresince görevden uzaklaştırma kararı alınabilir.

Görevden Uzaklaştırma Nedir?

Görevden uzaklaştırma nedir? Görevden uzaklaştırma; bir devlet memuru hakkında soruşturma veya kovuşturma başlatıldığında, görevi başında kalmasında sakınca görülen kişiler hakkında alınan bir tedbirdir. Devlet Memurları Kanunu’na göre, bir devlet memuru hakkında soruşturma veya kovuşturma başlatıldığında veya disiplin cezası verildiğinde, görevden uzaklaştırma kararı alınabilir. Bu karar, memurun görevine devam etmesine engel olmak ve soruşturma veya kovuşturma sürecini etkileyecek faaliyetlerde bulunmasını önlemek amacıyla alınan geçici bir tedbirdir.

Memurlar Hangi Hallerde Görevden Uzaklaştırılır?

Görevden uzaklaştırma kararı, kamu hizmetinin gerektirdiği ahlaki ve mesleki niteliklerden yoksunluk, görevini kötüye kullanma, yolsuzluk, suistimal veya yasadışı faaliyetler gibi ciddi suçlamalar durumunda alınabilir. Bu karar, soruşturma veya kovuşturma sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için gereklidir.

Görevden Uzaklaştırma Kararını Kim Verir?

Görevden uzaklaştırma kararını; atamaya yetkili amirler, bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri, illerde valiler ve ilçelerde kaymakamlar verebilir. İlçe idare şube başkanları hakkında valinin muvafakati gerekmektedir. Ayrıca, valiler ve kaymakamlar tarafından alınan görevden uzaklaştırma kararları, memurun kurumuna derhal bildirilir.

Görevden Uzaklaştırılan Memurun Hak ve Yükümlülükleri

Görevden uzaklaştırılan memurlar, bazı haklara sahiptirler. Görevden uzaklaştırılan memur, maaşının üçte ikisini almaya devam eder. Ancak, görevden uzaklaştırıldığı konuyla ilgili işlem yapamaz ve bazı memuriyet haklarından yoksun kalabilir. Soruşturma sonucunda memur suçsuz bulunursa, görevine iade edilir ve kaybettiği hakları geri alabilir.

Görevden Uzaklaştırma Kararında Amirin Sorumluluğu

657 sayılı Kanun’un 139. maddesi, görevden uzaklaştırma kararını veren amirin sorumluluğunu ele almaktadır. Görevden uzaklaştırılan memur hakkında 10 iş günü içinde soruşturma başlatılmalıdır. Keyfi olarak veya kişisel sebeplerle alınan görevden uzaklaştırma kararları hukuki, mali ve cezai sorumluluk doğurur.

Görevden Uzaklaştırılan Memurun Göreve İadesi

Disiplin soruşturması veya ceza kovuşturması sonucunda suçsuz bulunan memur, görevine iade edilir. Disiplin cezası alması durumunda ise görevden uzaklaştırma süresi, disiplin cezasına çevrilebilir. Görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması, disiplin soruşturmasının sonuçlanması ve yetkili makamların kararı ile gerçekleşir.

Bu yazımız ile birlikte daha önce yazmış olduğumuz göreve iade edilen memurun maaş iadesi başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Görevden Uzaklaştırma Süresi Ne Kadardır?

Görevden uzaklaştırma süresi, disiplin kovuşturması durumunda en fazla 3 ay sürebilir. Ceza kovuşturması durumunda ise yetkili amir, her iki ayda bir durumu inceleyerek memurun görevine dönüp dönmemesi hakkında karar verir.

Görevden Uzaklaştırma Tedbirine Karşı İptal Davası

Görevden uzaklaştırma kararına itiraz edilemez, ancak hukuka aykırılık iddiasıyla yargı yoluna başvurularak iptal davası açılabilir. İdare mahkemesine başvurularak yürütmeyi durdurma talebinde bulunulabilir. İdare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verirse, memur görevine başlar.

Sonuç

Görevden uzaklaştırma, memurlar için geçici bir tedbirdir ve hukuka uygun şekilde uygulanmalıdır. Bu süreçte uzman bir idare avukatı desteği önemlidir. Görevden uzaklaştırma süreci, hukuki bilgi ve deneyim gerektiren karmaşık bir süreçtir ve doğru bir şekilde yönetilmesi, memurun haklarının korunması açısından kritiktir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top