yeni ev aldım kiracı çıkmıyor

Yeni Ev Aldım Kiracı Çıkmıyor 2023

Ülkemizde son yıllarda konut fiyatlarındaki artış ve enflasyon oranları kira oranlarını da ciddi miktarda arttırmıştır. Bu durum ev sahiplerinin kira oranlarını oluşan yeni şartlara göre güncellemesi ihtiyacını doğurmuştur. Bir diğer durumda yeni ev alan ev sahiplerinin şu soruyu sormalarına neden olmuştur. Yeni ev aldım kiracı çıkmıyor 2023 yılında en çok merak edilen konulardan birisi de bu olmuştur. Peki yeni alınan evden kiracıyı çıkartmak için hangi hukuki yollar vardır. Gelin bunu birlikte inceleylim.

Yeni Ev Aldım Kiracı Çıkmıyor

Öncelikle belirtmek gerekir ki; Türk hukuk sisteminde kirasını ödemeyen kiracıların borçlarını ödemelerine veya borçları nedeniyle tahliye edilmelerine izin veren bazı uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalardan ilk ve en önemlisi ihtiyaç halidir. Yeni ev alma sonrası kiracı tahliyesi için gerekli yollar ve işleyiş şekli detaylıca açıklanmıştır. Yeni ev aldım kiracı çıkmıyor diyorsanız hangi yolları izleyebileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.

Hangi Durumlarda Kiracı Tahliye Edilir?

Yargıtay bir kararında; ihtiyaç nedeniyle tahliye davası için, ev sahibinin aynı bölgede davaya konu taşınmaza benzer niteliklte başka bir evinin olmaması gerektiğini belirtmiştir. Eğer içinde bulunduğumuz 2023 yılı için yeni aldığınız evden ihtiyaç sebebiyle kiracınızı çıkartmak istiyorsanız, keninizin, eşiniz, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğunuş kişilerin eve olan ihtiyaçlarını ispatlamanız gerekmektedir.

Bir diğer yolda, evin yeniden inşası veya imar amacıyla onarımı, değiştirilmesi veya geliştirilmesi seçeğeneğidir. Bu durumda evin kullanımı imkansız hale geliyorsa tahliyesi gereklidir.

Yine taşınmazı sonradan alan kişinin birinci dereceden yakınları için kullanım gereksinimi de ilk maddede sayılan kiracı tahliyesi için gerekli nedenlerdendir.

Bu yukarıda sayılan nedenler, hukuki olarak kiracı tahliyesi için yeterli nedenlerdir. Peki hukuki süreç nasıl işler veya işlemelidir. Gelin “yeni ev aldım kiracı çıkmıyor” sorusu için hukuki süreci birlikte inceleyelim.

Kiracınız ile sorun yaşamak adına izleyebileceğiniz en doğru yol, kira kontratını sağlam yapmaktır. Bu konuda daha önce yazmış olduğumuz kira kontratı yazısını okuyabilirsiniz. Yeni ev aldım kiracı çıkmıyor 2023 yılı için en çok merak edilen konu olmuştur.

Kiracı Tahliyesi İçin Hukuki Süreç Nasıldır?

Kiracı tahliyesi için; eğer ev sahibi yeni aldığı eve kendi oturma niyetinde ise; noter aracılığıyla kiracısına ihtar çekmelidir. Kiracıya bu ihtar ile birlikte 30 günlük süre verilir. Kiracı bu ihtar ile evi hemen boşaltmak zorunda değildir. 6 ay daha evde oturabilir. 6. ayın sonunda ev kiracı tarafından halen boşaltılmamışsa, konutun bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesine tahliye istemi ile dava açılır.

hangi durumlarda kiracı tahliye edilir

Bu davada ev sahibi ihtiyacını ispatlamak zorundadır. Ev sahibinin ihtiyacı devamlılık arzetmelidir.

Bir başka yolda kiracının konutta en az 1 + 10 yıldır oturuyor olmasıdır. Eğer belirtilen süre kadar kiracı evde oturmuşsa kiracı her zaman tahliye edilebilir. Eğer kiracı çıkmaz ise yine yukarıda izah edildiği gibi tahliye davası açılarak kiracının tahliye edilmesi sağlanır.

Tahliye davasında en önemli etken, yukarıda da izah ettiğimiz şekilde ihtiyaç halidir. Bu ispatlandığı müddetçe kiracı tahliyesi tahliye davası açılarak mümkün hale gelmektedir. Burada dikkat edilecek husus, ihtiyaç halinde kiracı tahliyesi sonrası ev sahibinin 3 yıl boyunca konutu başkasına kiralayamayacağı gerçeğidir.

Özetleyecek olursak; yazımızın konusu olan, yeni ev aldım kiracı çıkmıyor, sorunu için hukuki yollar şu şekildedir. Hukuki olarak kiracıyı tahliye etmenin yolları; ihtiyaç hali, tahliye davası, sağlık sorunları, konutun yeniden inşaası, evi yeni satın almış olmak olarak sıralanbilir.

Yeni ev aldım kiracı çıkmıyor konusu ile ilgili bir kısmını yukarıda açıkladığımız bu nedenlere kısaca değinecek olursak;

İhtiyaç Hali

Ev sahibi kiracısının evden çıkması için ihtarname çekmek ve sonrasında eğer gerekiyorsa tahliye davası açabilmesi için eve olan ihtiyacını ispatlamak zorundadır. Yargıtay içtihatları gereği ev sahibinin aynı bölgede benzer özelliklerde başka evinin olmaması gerekir.

Tahliye Davası ile Kiracı Tahliyesi

Ev sahibi yukarıda açıkladığımız ihtiyaç halini ispatlaması halinde tahliye davası açabilir. Unutmamak gerekir ki, tahliye sonrası ev sahibi 3 yıl boyunca evini başkasına kiraya veremez. Tahliye davası ile ilgili süreci ve mahkeme bilgilerini yukarıda izah etmiştik.

Sağlık Sorunları

Özel bir durum olup, ev sahibinin sağlık sorunları nedeniyle kendi evinde oturmakta sakınca olduğu ve kiracının oturduğu evde oturması gerektiğin ispatlaması icap etmektedir. Ayrıca kiracıya da kendi çıkacağı evi teklif etmelidir.

Konutun Yeniden İnşaası

Konutun esaslı onarım gerektirmesi halinde, konut kullanımının imkansız olacağından dolayı kiracının tahliyesi istenebilir.

Evi Yeni Satın Almış Olma Durumu

Yukarıda detaylıca izah edilidği üzere, evin yeni sahibi, kendi kullanımı, eş, alt ve üst soy veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişiler için konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kiracısını tahliye etmek isteyebilir. Herhangi bir gayrimenkulün satın alınmasından sonra, yeni ev sahibi doğal olarak aynı malik, eski ev sahibi ve kira sözleşmesi olan kiracı olur. Eski ev sahibi ile kiracı arasında herhangi bir kira sözleşmesi varsa, söz konusu sözleşme yeni ev sahibi için de bağlayıcıdır. Ancak yeni ev sahibi, kiracıların tahliyesi açısından eski ev sahiplerine göre daha avantajlı bir konuma sahiptir.

Türk Borçlar Kanunu kapsamında değerlendirilen hukuki süreçte yeni ev sahibinin belirli yasal sürelere uyarak kiracıyı tahliye etmesi mümkündür.

Özetle

Yeni ev sahibi, taşınmazın devir tarihinden itibaren 1 ay içinde eski kiracıya ihbarda bulunarak taşınmazın tahliyesini talep edebilir. Devir işleminden itibaren ilk 1 ay içinde yapılan uyarının ardından yeni ev sahibi 6 ay sonra tahliye davası açarak kiracının tahliyesi için yasal süreci başlatabilir.

1 aylık ihbar süresi dolduktan sonra ev sahiplerine ikinci bir hak verilir. Bu ikinci hakta kiralama süresinin son tarihinden itibaren 1 ay içinde tahliye davası açılabilir.

Bu makalemizle bağlantılı olarak daha önce yazmış olduğumuz Kiracı Çıkmıyorsa Ne Yapmalı başlıklı makalemizi de okuyabilirsiniz.

Kiracı Tahliyesinin Diğer Nedenleri

Herhangi bir taşınmaz malın devrini takiben, yeni ev sahibi, eski ev sahipleri için de tanınan diğer tahliye sebeplerini öne sürerek yasal işlem başlatabilir. Diğer nedenlerle yeni ev sahipleri:

  • Tahliye talebi ile icra takibi
  • Tahliye davası vb.

Yöntemlerini uygulayarak kiracının söz konusu gayrimenkulden tahliyesini talep edebilir. Kiracı kirayı ödemezse ihtar gönderilebilir. Kira süresinin sonunda, ihbardan sonra ev sahibi, kirayı ödemediği gerekçesiyle kiracının tahliyesi için dava açabilir.

Yeni satın alınan bir ev için, yeni ev sahibinin belirli bir tarihte evi boşaltması için tahliye tebligatı alması da mümkündür. Bu sayede başka bir uyarıya gerek kalmadan söz verilen tarihte ev tahliye edilmezse kiracının dava açması mümkün olmaktadır.

Yeni alınan evde kiracının tahliyesi için yasal sürelere uyulması ve yasal prosedürlere uyulması yeterlidir. Türk hukuk sisteminde bu yönüyle yeni maliklerin eski kiracıları taşınmazdan tahliye etmeleri mümkün hale getirilmiştir.

Sonuç Olarak

Kiracı tahliye nedenleri hukuk sistemimizde sayılmış ve Yargıtay tarafından verilen örnek kararlar ile sürecin ne şekilde ilerleyeceği, hangi durumların kiracı tahliyesi için yeterli olacağı net bir şekilde ortaya konmuştur. Türk Borçlar Kanunu kapsamında değerlendirilen kiracı tahliye davaları, gayrimenkul hukuku ve konusunda uzman bir gayrimenkul avukatı tarafından da takip edilmesi tavsiye edilen davalardır. Öncelikle kira sözleşmesi ve diğer konular bir gayrimenkul avukatı desteği ile takip edilebilir. Kiracı tahliye davası konusunda veya “yeni ev aldım kiracı çıkmıyor 2023” diyorsanız, ofisimize ulaşarak hukuki destek alabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Ev satın aldım kiracı çıkmıyor ne yapmalıyım?

Yenİ ev satın aldıysanız ve içindeki kiracı çıkmıyor ise öncelikle kiracıya konutun devir işleminden itibaren 30 gün içerisinde ihtar çekebilirsiniz. İhtar sonrası kiracı 6 ay daha oturma hakkına sahiptir. 6. aydan itibaren çıkmıyor ise konutun bulunduğu Sulh Ceza Mahkemesine tahliye davası açmalısınız.

Evi yeni satın alan kişi kiracıyı çıkarabilir mi?

Yeni ev sahibinin belirli yasal sürelere uyarak kiracıyı tahliye etmesi mümkündür. Bu da belli koşulların sağlanması durumunda olabilmektedir. Kiracı tahliyesi için genel şartlar; ihtiyaç hali, sağlık sorunları, konutun yeniden inşaası, evi yeni satın almış olmaktır.

Yeni ev alınca kiracı kaç ayda çıkar?

Yeni satın aldığınız evin devir işleminden itibaren 30 gün içerisinde ihtar çekebilirsiniz. Ihtar sonrası 30 günlük sürenin dolmasından sonra kiracı en fazla 6 ay daha evde oturabilir.

About The Author

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top