göreve iade edilen memurun maaş iadesi

Göreve İade Edilen Memurun Maaş iadesi

Göreve iade maaşı, memurun haksız yere görevden uzaklaştırılması sonucu alamadığı maaşlarının iade edilmesidir. Göreve iade maaşının hesaplanması, memurun görevden uzaklaştırıldığı tarih ve göreve iade edildiği tarih arasındaki süreye göre belirlenir.

Göreve iade maaş hesaplama formülü şu şekildedir:

Göreve İade Maaşı = (Görevden Uzaklaştırıldığı Tarihten Göreve İade Edildiği Tarihe Kadar Geçen Süre) x (Aylık Net Maaşı)

Göreve İade Maaşı Hesaplama: Hak Sahiplerine Destek Sağlama Süreci

Göreve iade maaşı hesaplama, çalışanların haksız bir şekilde işlerine son verildikten sonra yargı kararıyla tekrar işlerine geri dönmeleri durumunda alacakları maaşın hesaplanması işlemidir. Bu süreç, çalışanların haklarının korunması ve adaletin sağlanması amacıyla önemli bir adımdır. Göreve iade maaşı hesaplaması, belirli kriterler ve yasal düzenlemeler doğrultusunda gerçekleşir. İşte göreve iade maaşı hesaplama süreci ile ilgili detaylar:

 1. Yasal Düzenlemeler:Göreve iade maaşı hesaplaması, ülkenin iş hukuku ve yargı sistemine göre belirlenen yasal düzenlemelere dayanır. İş kanunları, işçinin işine dönmesi durumunda alacağı maaşı ve diğer hakları düzenler.
 2. Geriye Dönük Ücretler:Göreve iade maaşı hesaplaması yapılırken, işçinin işten çıkarıldığı tarihten göreve iade edildiği tarihe kadar geçen süre dikkate alınır. Bu süre içinde işçiye ödenmesi gereken ücretler, yasal düzenlemelere uygun şekilde hesaplanır.
 3. İşçinin Ücret Bilgileri:Göreve iade maaşı hesaplaması yapılırken, işçinin son aldığı ücret ve yan haklar göz önünde bulundurulur. İşçinin aylık veya saatlik ücreti, ek ödemeleri, sosyal hakları gibi faktörler hesaplamada etkilidir.
 4. Yasal Haklar ve Tazminatlar:Göreve iade maaşı hesaplaması yapılırken, işçinin yasal olarak alması gereken izinler, tazminatlar ve diğer haklar da dikkate alınır. İşçinin işe iade edilmesi durumunda ödenmesi gereken tazminatlar da hesaplamaya dahil edilir.
 5. İşe İade Koşulları:Göreve iade maaşı hesaplaması, işçinin işe dönme koşullarına bağlı olarak değişebilir. İşçinin işe dönmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekebilir. Bu koşullar, hesaplamayı etkileyen önemli faktörlerden biridir.
 6. Mahkeme Kararları:Göreve iade maaşı hesaplaması genellikle mahkeme kararlarına dayanır. Mahkeme kararı, işçinin işe dönme hakkını ve bu süreçte alacağı maaşı belirler. Mahkeme kararları, hesaplamanın temelini oluşturur.

Sonuç olarak, göreve iade maaşı hesaplaması, iş hukuku ve yasal düzenlemelere dayalı bir süreçtir. İşçinin işe iade edilmesi durumunda alacağı ücretler, yasal haklar ve tazminatlar göz önünde bulundurularak hesaplanır. Bu hesaplama, işçinin haksız işten çıkarılması durumunda adaletin sağlanması ve hak sahiplerine destek sağlanması amacını taşır.

Göreve İade Edilen Memurun Maaş İadesi Yasal Faiz

Göreve iade edilen memurun maaş iadesi süresi boyunca yapılan maaş ödemeleri, yasal faiz oranlarına tabi olabilir. Yasal faiz oranları, ülkenin ekonomik koşullarına bağlı olarak zamanla değişebilir.

Göreve İade Edilen Memurun Maaş İadesi ve Yasal Faiz: Haklarının Korunması ve Adaletin Sağlanması

Bir memurun haksız yere görevden alınması durumunda, yargı kararıyla tekrar göreve iade edilmesi, adaletin sağlanması ve haklarının korunması açısından büyük önem taşır. Göreve iade edilen memurun maaş iadesi ve yasal faiz konusu, hukuki bir sürecin parçasıdır ve haksız yere işten çıkarılan memurların mağduriyetinin giderilmesini amaçlar. İşte göreve iade edilen memurun maaş iadesi ve yasal faiz konusuyla ilgili ayrıntılar:

 1. Yasal Dayanak:Göreve iade edilen memurun maaş iadesi ve yasal faizi, ülkenin iş hukuku ve yargı sistemi içinde düzenlenen yasal düzenlemelere dayanır. İş kanunları, memurların haksız işten çıkarılması durumunda alacakları maaşın ve yasal faizin nasıl hesaplanacağını belirler.
 2. Maaş İadesi Hesaplaması:Göreve iade edilen memurun maaş iadesi hesaplaması, memurun işten çıkarıldığı tarihten itibaren göreve iade edildiği tarihe kadar geçen süre içinde alması gereken maaşın hesaplanması işlemidir. Bu süre içinde ödenmesi gereken ücretler, memurun son aldığı ücret ve yan haklarına dayalı olarak hesaplanır.
 3. Yasal Faiz Uygulaması:Haksız yere görevden alınan memurun maaş iadesi, genellikle yasal faiz oranlarına göre hesaplanır. Yasal faiz, memurun işten çıkarıldığı tarihten itibaren ödenmesi gereken maaşın belirli bir yüzdesini ifade eder. Bu yüzde, ülkenin yasal düzenlemelerine ve ekonomik koşullara göre değişebilir.
 4. Mahkeme Kararları ve Haklar:Göreve iade edilen memurun maaş iadesi ve yasal faizi, genellikle mahkeme kararlarına dayanır. Mahkeme kararı, memurun işe iade edilmesine ve bu süreçte alması gereken maaşın ve yasal faizin belirlenmesine yönelik detayları içerir. Mahkeme kararları, adaletin sağlanması ve memurun haklarının korunması açısından büyük önem taşır.
 5. Hukuki Danışmanlık ve Destek:Göreve iade edilen memurun maaş iadesi ve yasal faiz konusu, hukuki ve mali detayları içeren karmaşık bir süreçtir. Memurun veya işverenin hukuki danışmanlık hizmeti alması, hesaplamanın doğru ve yasalara uygun şekilde yapılmasını sağlar.

Sonuç olarak, göreve iade edilen memurun maaş iadesi ve yasal faizi, haksız işten çıkarılan memurun haklarının korunması ve mağduriyetinin giderilmesi amacıyla önemli bir adımdır. Yasal düzenlemelere uygun şekilde hesaplanan maaş iadesi ve yasal faiz, adaletin sağlanması ve hukuki sürecin adil bir şekilde sonuçlanmasına katkı sağlar. Hukuki destek almak, bu süreçte doğru ve güvenilir bilgiye erişim sağlamada yardımcı olabilir.

KHK İade Maaş Hesaplama

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılan memurun iade edilmesi durumunda, göreve iade maaşı hesaplanırken yine görevden uzaklaştırıldığı tarih ve göreve iade edildiği tarih arasındaki süre dikkate alınır. KHK ile görevden uzaklaştırılan memurun maaş hesaplaması, yukarıdaki formüle benzer şekilde yapılır.

KHK İade Maaşı Hesaplama: Haksız İşten Çıkarılanların Haklarını Koruma Süreci

Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK), belirli olağanüstü durumlarda çıkarılan ve yasama organı tarafından kabul edilen yönetmeliklerdir. KHK’larla kamu sektöründe çalışan birçok kişi haksız bir şekilde işten çıkarılmıştır. Ancak yargı kararları sonucunda KHK ile işlerine geri dönmeleri gereken kişilerin maaşlarının hesaplanması da önemli bir adımdır. İşte KHK iade maaşı hesaplama süreci hakkında bilgiler:

 1. Yasal Düzenlemeler:KHK ile işten çıkarılan kişilerin iade süreci ve alacakları maaşlar, ülkenin yasal düzenlemelerine göre belirlenir. İş kanunları ve ilgili yasalar, KHK iade maaşı hesaplamasının nasıl yapılacağını belirler.
 2. İşten Çıkarılma Tarihi ve İade Tarihi:KHK iade maaşı hesaplaması yapılırken, işten çıkarılma tarihi ve iade tarihi dikkate alınır. Bu süre arasında geçen zaman dilimine göre, kişinin işten çıkarıldığı süre boyunca alması gereken maaş hesaplanır.
 3. Memurun Ücret ve Yan Hakları:KHK iade maaşı hesaplaması yapılırken, memurun son aldığı ücret ve yan haklar göz önünde bulundurulur. Aylık veya saatlik ücret, ek ödemeler, sosyal haklar gibi unsurlar hesaplamada etkili olur.
 4. Yasal Faiz Uygulaması:Haksız yere işten çıkarılan kişilerin iade maaşı hesaplamasında yasal faiz oranları da dikkate alınır. Yasal faiz, işten çıkarılma tarihinden iade tarihine kadar geçen süre içinde ödenmesi gereken maaşın belirli bir yüzdesini ifade eder.
 5. Mahkeme Kararları ve Hukuki Süreç:KHK iade maaşı hesaplaması, genellikle mahkeme kararlarına dayanır. Mahkeme, kişinin işe iade edilmesine ve alması gereken maaşın nasıl hesaplanacağına karar verir. Mahkeme kararları, hesaplamanın temelini oluşturur.
 6. Hukuki Danışmanlık ve Yardım:KHK iade maaşı hesaplaması, hukuki ve mali konular içeren karmaşık bir süreçtir. İşten çıkarılan kişinin veya hukuki danışmanının, doğru ve güncel bilgiye sahip olması önemlidir. Hukuki destek almak, hesaplamanın doğru ve yasalara uygun yapılmasını sağlar.

Sonuç olarak, KHK ile işten çıkarılan kişilerin iade maaşı hesaplama süreci, haksız işten çıkarılanların haklarının korunması ve adaletin sağlanması amacını taşır. Yasal düzenlemelere uygun şekilde hesaplanan maaş iadesi, işten çıkarılan kişilerin mağduriyetini gidermeye yönelik önemli bir adımdır. Hukuki danışmanlık hizmeti almak, bu süreci doğru ve güvenilir bir şekilde yönetmekte yardımcı olabilir.

Göreve İade Edilen Memurun Maaş İadesi Ne Zaman Yapılır

Göreve iade edilen memurun maaş iadesi, görevden uzaklaştırıldığı tarihten itibaren yapılmaya başlanır. Göreve iade edildiği tarihten itibaren ise normal maaş ödemeleri devam eder. Göreve iade sonrasında memurun maaş iadesi önceden kesintiye uğramışsa, kesinti yapılmadan geri ödenir.

Göreve İade Edilen Memurun Maaş İadesi Ne Zaman Yapılır: Hukuki Süreç ve Uygulama

Bir memurun haksız yere görevden alındıktan sonra yargı kararıyla tekrar göreve iade edilmesi, hakların korunması ve adaletin sağlanması açısından önemli bir adımdır. Göreve iade edilen memurun maaş iadesi süreci, yargı kararının ardından başlar ve belirli prosedürlere göre ilerler. İşte göreve iade edilen memurun maaş iadesi ne zaman yapılır konusuyla ilgili ayrıntılar:

 1. Yargı Kararı ve İşe İade Süreci:Göreve iade edilen memurun maaş iadesi, genellikle yargı kararının ardından başlar. Memurun haksız yere işten çıkarılması sonucu açtığı dava sonucunda yargı organları tarafından verilen işe iade kararı, memurun işine geri dönme hakkını tanır.
 2. İşe İade Tarihi ve Süreci:İşe iade edilen memur, yargı kararı gereği işine döner. İşe iade tarihi, yargı kararında belirtilen tarihten itibaren başlar. İşe iade edilen memurun işe başladığı tarihten itibaren maaş iadesi süreci de resmen başlamış olur.
 3. Maaş İadesi ve Hesaplama:Göreve iade edilen memurun maaş iadesi, işe iade tarihinden itibaren geçen süre boyunca alması gereken maaşın hesaplanması ile ilgilidir. İşten çıkarılma tarihinden işe iade tarihine kadar geçen süre içinde ödenmesi gereken ücretler, memurun son aldığı ücret ve yan haklarına göre hesaplanır.
 4. Yasal Faiz Hesaplaması:Haksız yere işten çıkarılan memurun maaş iadesi hesaplamasında yasal faiz oranları da dikkate alınır. Yasal faiz, işten çıkarılma tarihinden işe iade tarihine kadar geçen süre içinde ödenmesi gereken maaşın belirli bir yüzdesini ifade eder.
 5. Ödeme Prosedürleri:Göreve iade edilen memurun maaş iadesi genellikle işe başlama tarihinden itibaren belirli aralıklarla ödenir. Bu ödeme süreci, ülkenin yasal düzenlemelerine ve işverenin politikalarına göre değişebilir.
 6. Hukuki Destek ve Danışmanlık:Göreve iade edilen memurun maaş iadesi süreci, hukuki ve mali açıdan karmaşık bir süreçtir. Memurun veya işverenin hukuki danışmanı, hesaplamaların doğru ve yasalara uygun bir şekilde yapılmasına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, göreve iade edilen memurun maaş iadesi süreci, yargı kararının ardından başlar ve işe iade tarihinden itibaren ilerler. Maaş iadesi, işten çıkarılma tarihinden işe iade tarihine kadar geçen süre boyunca alması gereken maaşın ve yasal faizin hesaplanması ile ilgilidir. Hukuki danışmanlık hizmeti almak, bu sürecin doğru ve güvenilir bir şekilde yönetilmesinde yardımcı olabilir.

Mahkeme Kararıyla Göreve İade Edilenlerin Hakları

Mahkeme kararıyla göreve iade edilen memurlar, görevlerine döndükleri andan itibaren tüm haklarına geri dönerler. Bu haklar, maaş, unvan, derece, kıdem, özlük hakları ve diğer sosyal hakları kapsar. Göreve iade edilen memur, görevine iade edildiği tarihten itibaren hak ettiği tüm ödemeleri alır ve normal çalışma koşullarına geri döner.

Mahkeme Kararıyla Göreve İade Edilenlerin Hakları: Adaletin Tecellisi ve Hakların Korunması

Mahkeme kararıyla göreve iade edilen kişilerin hakları, haksız yere işten çıkarılanların mağduriyetinin giderilmesi ve adaletin sağlanması amacıyla büyük bir öneme sahiptir. Bu kararlar, işverenin haksız işten çıkarmalarına karşı mücadele edilmesi ve çalışanların haklarının korunması adına bir adım olarak değerlendirilir. İşte mahkeme kararıyla göreve iade edilenlerin haklarına dair detaylar:

 1. İşe İade Hakkı:Mahkeme kararıyla göreve iade edilen kişiler, işverenleri tarafından haksız yere işten çıkarıldıktan sonra haklarını koruma amacıyla yargıya başvurmuşlardır. Bu kararlar sonucunda işe iade edilen kişiler, işlerine geri dönme hakkına sahip olurlar.
 2. Maaş İadesi ve Tazminatlar:Göreve iade edilen kişilerin işten çıkarıldıkları süre boyunca alması gereken maaşlar ve yasal hakları, mahkeme kararının ardından sağlanır. Maaş iadesi, işten çıkarılma tarihinden itibaren işe iade tarihine kadar geçen süre boyunca alması gereken ücretlerin hesaplanmasını içerir.
 3. Yasal Faiz Uygulaması:Haksız yere işten çıkarılan kişilerin haklarını korumak adına yasal faiz uygulaması söz konusu olabilir. İşten çıkarılma tarihinden işe iade tarihine kadar geçen süre içinde ödenmesi gereken maaşların bir yüzdesi olan yasal faiz, mağduriyetin telafi edilmesini sağlar.
 4. Sosyal Haklar ve Yan İkramiyeler:Göreve iade edilen kişiler, işe iade kararıyla birlikte işveren tarafından sunulan sosyal haklara ve yan ikramiyelere de sahip olurlar. Bu haklar, kişinin işe iade edildiği pozisyonun gerektirdiği hakları içerebilir.
 5. Kıdem Hakları ve İş Güvencesi:Mahkeme kararıyla işe iade edilen kişiler, iş güvencesi sağlanması amacıyla kıdem haklarına sahip olurlar. Bu haklar, çalışanın işe giriş tarihine göre belirlenir.
 6. İş Ortamında Eşitlik ve Saygınlık:Mahkeme kararıyla işe iade edilen kişilere yönelik iş ortamında eşitlik ve saygınlık sağlanması önemlidir. Bu kişilere, diğer çalışanlar gibi muamele edilmeli ve saygı gösterilmelidir.

Sonuç olarak, mahkeme kararıyla göreve iade edilen kişilerin hakları, adaletin tecellisi ve mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla belirlenir. İşe iade kararı, işverenlerin haksız işten çıkarılmalara karşı caydırıcı bir etkisi olduğu gibi, çalışanların haklarının korunması ve adaletin sağlanması açısından da büyük bir öneme sahiptir. Mahkeme kararıyla işe iade edilen kişiler, yasal haklarına kavuşarak iş hayatlarına yeniden dönebilirler.

Göreve İade Edilen Memurun Maaş İadesi Dilekçe Örneği

(Adresiniz) (Tarih)

… Kamu Kurumu Adı … Görevlendirme Birimi Yetkili Kişinin Adı Soyadı (Unvanı)

İlgili Göreve İade Başvurusu Hakkında,

Bilgilerinize arz ederim, ben (Adınız Soyadınız), … Kamu Kurumu …’nda (Görev Unvanınız) olarak görev yapmaktaydım. Ancak haksız yere görevimden uzaklaştırıldım ve … tarihinde göreve iade kararı alındı.

Bu nedenle, görevden uzaklaştırıldığım süre boyunca alamadığım maaşlarımın, göreve iade edildiğim tarihe kadar olan süreye tekabül eden tutarının tarafıma ödenmesini talep ediyorum.

Ekli olarak gerekli belgeleri sunuyor ve konu hakkında gereğini saygılarımla arz ederim.

Saygılarımla,

(İmza) (Adınız Soyadınız)

Göreve İade Manevi Tazminat

Göreve iade edilen memur, görevden uzaklaştırılma sürecinde yaşadığı manevi zararlar için tazminat talep edebilir. Manevi tazminat, maddi olmayan zararların telafi edilmesi amacıyla ödenen bir tazminat türüdür. Görevden uzaklaştırma sürecinde yaşanan sıkıntılar, stres ve üzüntüler gibi duygusal zararlar, manevi tazminat talep sebebi olabilir. Manevi tazminat talebi, mahkeme kararıyla değerlendirilir ve tutarına mahkeme tarafından karar verilir.

Göreve İade Manevi Tazminatı: Adaletin İfadesi ve Duygusal Telafinin Önemi

Göreve iade manevi tazminatı, haksız yere işten çıkarılan kişilerin duygusal zararlarını telafi etmek amacıyla verilen tazminat türüdür. Bir kişinin işten çıkarılması ve ardından yargı kararıyla işe geri döndürülmesi durumunda yaşanan mağduriyet ve duygusal zorlukların telafi edilmesi amaçlanır. Göreve iade manevi tazminatı, sadece maddi kayıpları değil, duygusal etkileri de göz önünde bulunduran bir adım olarak önemli bir rol oynar. İşte göreve iade manevi tazminatı kavramı ile ilgili detaylar:

 1. Duygusal Zararların Telafisi:Göreve iade manevi tazminatı, kişinin haksız yere işten çıkarılması ve işe geri döndürülmesi sürecinde yaşadığı duygusal zorlukların ve travmanın telafisi amacını taşır. İşten çıkarılma süreci, kişinin özsaygısını, güvenini ve ruhsal dengeyi etkileyebilir. Bu nedenle duygusal zararlar da dikkate alınır.
 2. Adaletin İfadesi:Göreve iade manevi tazminatı, adaletin sağlanması açısından önemlidir. Haksız yere işten çıkarılan kişilere yapılan haksızlığın ve mağduriyetin giderilmesi, adalet duygusunu pekiştirir.
 3. Duygusal Telafi:Göreve iade manevi tazminatı, kişinin yaşadığı stres, endişe, üzüntü gibi duygusal zorlukların telafisi amacıyla verilir. Bu tazminat, kişinin yeniden işe dönüşü sırasında yaşadığı duygusal yükü hafifletmeye ve duygusal sağlığını desteklemeye yardımcı olur.
 4. Hukuki Süreç:Göreve iade manevi tazminatı, genellikle yargı kararı ve hukuki süreçle belirlenir. Mahkeme kararıyla işe geri döndürülen kişinin yaşadığı duygusal zorluklar, hukuki süreçte değerlendirilir ve bu temelde tazminat belirlenir.
 5. Tazminat Miktarı ve Değerlendirme:Göreve iade manevi tazminatının miktarı, kişinin yaşadığı duygusal zorluklar, mağduriyetin boyutu, işten çıkarılma sürecinin etkisi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Tazminat miktarı, adil bir şekilde değerlendirme yapılarak belirlenir.
 6. Duygusal İyileşme ve Destek:Göreve iade manevi tazminatı, kişinin duygusal iyileşmesine destek olur. Bu tazminat, kişinin yeniden işe adapte olmasını ve duygusal dengeyi sağlamasını kolaylaştırır.

Sonuç olarak, göreve iade manevi tazminatı, haksız yere işten çıkarılan kişilerin duygusal zorluklarını telafi etmek amacıyla verilen önemli bir tazminat türüdür. Duygusal sağlığın korunması, adaletin sağlanması ve işe geri dönme sürecinin daha kolay hale gelmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Göreve İade Edilen Memurun Maaş İadesi Hesaplama

Yukarıda verilen formül ve örnekler doğrultusunda, göreve iade edilen memurun maaş iadesi hesaplaması yapılabilecektir. Ancak bu hesaplamalar özel durumları ve mevzuat değişikliklerini kapsamaz, bu nedenle resmi mercilere danışarak en güncel ve doğru bilgilere ulaşmanız önerilir.

Göreve İade Edilen Memurun Maaş İadesi Hesaplama: Hakların Korunması ve Adaletin Sağlanması

Bir memurun haksız yere işten çıkarılması ve yargı kararıyla işe iade edilmesi, adaletin sağlanması ve hakların korunması açısından önemlidir. Göreve iade edilen memurun maaş iadesi hesaplama süreci, işten çıkarılma tarihinden itibaren geçen süre boyunca alması gereken maaşın hesaplanması anlamına gelir. İşte göreve iade edilen memurun maaş iadesi hesaplama süreci ile ilgili ayrıntılar:

 1. İşten Çıkarılma ve İade Tarihi:Göreve iade edilen memurun maaş iadesi hesaplaması, işten çıkarılma tarihinden işe iade tarihine kadar olan süre boyunca alması gereken maaşın hesaplanmasıdır. İşten çıkarılma tarihi ve işe iade tarihi bu süreçte belirleyici rol oynar.
 2. Memurun Son Aldığı Ücret ve Yan Haklar:Maaş iadesi hesaplaması yapılırken, memurun son aldığı aylık veya saatlik ücret ile yan haklar göz önünde bulundurulur. Bu yan haklar arasında ek ödemeler, sosyal yardımlar ve diğer ödenekler yer alabilir.
 3. Yasal Faiz Uygulaması:Maaş iadesi hesaplamasında yasal faiz oranları da dikkate alınır. Yasal faiz, işten çıkarılma tarihinden işe iade tarihine kadar geçen süre içinde ödenmesi gereken maaşın belirli bir yüzdesini ifade eder.
 4. Mahkeme Kararının Etkisi:Göreve iade edilen memurun maaş iadesi hesaplaması, genellikle mahkeme kararına dayanır. Mahkeme kararı, işe iade tarihini belirlerken hesaplamada dikkate alınan önemli bir faktördür.
 5. Hukuki Danışmanlık ve Yardım:Maaş iadesi hesaplama süreci, hukuki ve mali detayları içeren karmaşık bir süreçtir. Memurun veya işverenin hukuki danışmanı, hesaplamaların doğru ve yasalara uygun bir şekilde yapılmasında yardımcı olabilir.
 6. Sürecin Sonucu:Maaş iadesi hesaplama süreci tamamlandığında, göreve iade edilen memurun işten çıkarılma tarihinden itibaren işe iade tarihine kadar alması gereken maaş miktarı belirlenir. Bu miktar, işveren tarafından ödenir.

Sonuç olarak, göreve iade edilen memurun maaş iadesi hesaplaması, haksız işten çıkarılan kişilerin haklarının korunması ve adaletin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. İşten çıkarılma tarihinden işe iade tarihine kadar geçen süre boyunca alması gereken maaşın ve yasal faizin hesaplanması, memurun mağduriyetinin giderilmesine katkı sağlar. Hukuki destek almak, bu sürecin doğru ve güvenilir bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.

Göreve İade Edilen Memurun Atanması

Görevine iade edilenlerin, eski kadro, rütbe veya unvanı yerine başka bir yere (araştırma merkezlerine) atanmasıdır. Göreve İade Edilen Memurun Atanması

Atanma ile İlgili Kanun Maddesi ve Kapsamı

Göreve İade Edilen Memurun (Araştırma merkezinin) atanmasına ilişkin kanunun maddesi 7075 sayılı Kanunun 10/A maddesidir. Makalenin başlığı “Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile Dışişleri Bakanlığının genel kolluk kuvvetleri ve diplomatik kariyer görevlilerine ilişkin kararların uygulanması” dır. Göreve İade Edilen Memurun Atanması

7075 sayılı Kanuna 7145 inci maddesi Kanunun 23’üncü maddesi eklenmiştir.

Bu madde, kamu görevi, meslek veya görevden çıkarılan veya ihraç edilen ya da terör örgütleri veya Millî Güvenlik Kurulu tarafından belirlenen yapı, oluşum veya gruplara üyelikleri, üyelikleri veya mensupları veya bunlarla irtibatları nedeniyle ilişiği kesilen subayların, astsubayların, uzman jandarmaların millî güvenlik kuruluna karşı aktif olmalarını kapsar. Devletin güvenliği ve güvenlik hizmetleri sınıfına tabi olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli ve Dışişleri Bakanlığının diplomatik kariyer memurları kapsar.Göreve İade Edilen Memurun Atanması

Maddeye göre, yukarıda belirtilen kişilerden;

Mahkemelerce işe iade niteliğinde karar verilenler,

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından yapılan başvuruyu kabul etmeye karar verenler veKomisyonun ret kararına karşı açılan dava sonucunda mahkemelerce verilen iptal kararları ile kamu görevine iade edilen kişilerİlgili bakanın onayı ile eski kadro, rütbe veya unvana atanması uygun görülmeyenler

İlgili kurum bünyesindeki araştırma merkezine atanma durumudur.Göreve İade Edilen Memurun Atanması

Emniyet hizmetleri sınıfında binbaşı ve üstü rütbeli kişiler ile her sınıfta bulunan polis şeflerinin atanması araştırma merkezlerinde Araştırmacı unvanına sahip kadrolara, diğerleri ise diğer (memur) kadrolara yapılır.

Atanma İle İlgili Kanun Maddesinin İptal Talebi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi araştırma merkezine atama konusu, 31 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7145 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile 7075 sayılı Kanuna eklenmiştir.

Maddenin Anayasa’ya aykırı olduğunu düşünen milletvekilleri, maddenin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

İptal talebinde, Kanunun ilgili maddesinin iptaline gerekçe olarak;

Komisyonun veya mahkemenin kararıyla göreve iade edilen kişilerin ilgili bakan tarafından araştırma merkezlerine hangi kriterlere göre atanacağının belli olmadığı, Bu nedenle, ilgili bakana verilen yetkinin keyfi olarak kullanılabileceği, Komisyon veya mahkeme kararı ile kamu görevinden uzaklaştırma tedbirinin hukuka aykırı olduğu tespit edilmekle birlikte, kurallar gereği kişilerin haklarının iade edilmemesi, Mahkeme kararıyla eski haline getirilenler bakımından idari işlemlerin ve sonuçlarının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğinden, ilgili bakanlara mahkeme kararlarını uygulamama yetkisine sahip olmaları,

Ayrıca bu durumun, göreve iade edilenlerin önceki kadrolarına atanmayanlar açısından eşitsizliğe yol açabileceği,Kişilerin Kural kapsamında araştırma merkezlerine atanmaları idari işlem niteliğinde olmakla birlikte, idari dava konusu olabilecek kesin ve yürütülebilir bir niteliğe sahip olmadıklarını,Diğer taraftan, doğrudan yasama sürecine bağlı olarak uygulandıklarından, bu tür işlemlerin etkin yargısal denetime tabi tutulamayacağını,Yine Komisyonun iade kararına rağmen kişilerin önceki kadro ve statüye atanamamalarının, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılamayacağı anlamına geleceği,

Kanun maddesinin Anayasa’nın 2, 10, 40, 128 ve 138. maddelerine aykırı olduğu belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin Konuyla İlgili İptal Kararı ve Kararın Gerekçesi

Anayasa Mahkemesi, 12.01.2023 tarihli ve 32071 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 30.06.2022 tarihli ve E: 2018/137; K: 2022/86 sayılı kararıyla iptale konu Kanun maddesinden ve madde kapsamından bahsettikten sonra;

Kurallarla göreve iade edilen kişilerin önceki mesleki unvan, kadro ve rütbelerinin kaldırılacağı ve ilgili bakanlıklarca tamamen farklı bir statüde kendileri için kurulan yeni bir birime atanacakları anlaşıldığından,Önceki personeline, rütbesine ve unvanına göre kamu görevine iade edilen söz konusu personelin atanmasını engelleyen kuralların, kişilerin mesleki hayatlarını, kişisel gelişimlerini, üçüncü kişilerle ilişkilerini ve itibarlarını olumsuz etkileyebileceğini,Bu nedenle, kişilerin meslek hayatı, kişisel gelişimi ve üçüncü kişilerle ilişkileri üzerinde ciddi etkisi olabilecek kuralların, Anayasa’nın 20. maddesi ile güvence altına alınan kişilerin özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkıyla yakından ilişkili olması ve bu hakkın sınırlandırılması,Kurallarda öngörülen işlemin kapsam ve sınırlarının açık ve net bir şekilde tanımlandığı göz önüne alındığında, kişilerin kurallarla özel hayatlarının korunmasını talep etme hakkına getirilen kısıtlamanın hukuki bir temele dayandırıldığı,Kuralların, kamu hizmetinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve aynı zamanda kamu yararı ve kamu düzeninin sağlanması amacına hizmet ettiğini,Kamu düzenini ve kamu yararını korumak amacıyla eski personeline, rütbesine veya unvanına göre ilgili bakanın onayı ile göreve iade edilen personelin atanmasını engelleyen kuralların meşru bir amaca dayandığını,Mahkemeler veya Komisyon tarafından verilen kararlarla kişilerin kamu görevinden alınmalarının gerekçe unsurunun ortadan kaldırıldığını,Ancak söz konusu kural, bu kişilerin eski kadrolarına, rütbelerine veya unvanlarına uygun olarak, akıl unsurunun ortadan kalkmadığı izlenimini verecek şekilde atanmalarını engellemekte,İade kararıyla hukuka aykırı bir şekilde dayatılan kamu görevinden uzaklaştırma tedbirinin tüm sonuçlarıyla birlikte kaldırılması; başka bir deyişle, kişilerin daha önceki kazanımları, tedbir hiç uygulanmamışçasına dikkate alınmak istenmekle birlikte, bu kişilerin mevcut konumlarını, unvanlarını, rütbelerini, kısacası bu kapsamdaki kazanılmış haklarını göz ardı ederek farklı bir statüde atanmalarının mümkün olduğu,Ayrıca, ilgili bakanın kamu görevine iade edilen kişilerin yeniden atanmasını hangi kriterlere göre değerlendireceği konusunda kurallarda kesinlik bulunmadığı, bu nedenle kuralların kapsam ve sınırları bakımından idarenin keyfi uygulamalarını önleyecek nitelikte olmadığı,Bakana bu kadar geniş yetkilerin verilmesinin, kamu düzeninin korunması ve kamu yararı amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olan toplumsal bir ihtiyaca karşılık geldiği söylenemez,İlgili bakanın kararına karşı idari yargı yetkisinde açılacak iptal davasında bakanın yapacağı değerlendirmeye ilişkin herhangi bir kriterin belirlenmemesinin de etkili bir yargı denetimi imkânını ortadan kaldırdığına,Ayrıca, araştırma merkezlerinde kişilerin istihdam edilmesini gerektirecek kabul edilebilir yasal ve olgusal yükümlülüklerin bulunmaması,Bu bakımdan, terör örgütleri veya devletin millî güvenliğine aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen yapı, oluşum veya gruplarla hiçbir bağlantısı veya teması bulunmadığı tespit edilen personelin farklı bir statüde atanmasına olanak tanıyan kurallar nedeniyle öngörülen sınırlamanın demokratik toplumsal düzenin gereklerine uygun ve orantılı olduğu,

7075 sayılı Kanunun 10/A maddesinin tamamının iptaline karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi Tarafından Verilen İptal Kararlarının Nitelikleri

 1. a) Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. Kesinlik ile kastedilen;

Mahkeme tarafından kararın değiştirilememesi,Karara karşı başvurulacak bir çare bulunmaması, veAynı hususun taraflarca aynı gerekçeye dayanarak tekrar uyuşmazlık konusu yapılamayacağı.

 1. b) Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Anayasamızın 153 üncü maddesinin son fıkrasına göre, Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organları, idari makamlar, gerçek ve tüzel kişiler hakkında bağlayıcıdır.
 2. c) Anayasa Mahkemesinin iptal kararları geriye yürümez.

Buradaki iptal kararlarının amacı, edinilen hakları ortadan kaldıracak bir sonuç elde etmelerini engellemektir. Ancak, bu kuralın mutlak uygulaması, yasanın uygulanmasından zarar görenlerin, yasanın iptaline kadar geçen sürede cezalandırılmasıdır; Menfaat elde edenlerin imtiyazlı duruma sahip olmaları sonucunu doğuracağından, eşitlik ilkesine aykırı bir durum ortaya çıkacaktır.

Öte yandan, içeriği bakımından Anayasa’ya aykırı olan bir kanun, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına kadar yasallık kazanmış; doktrinde bu durumun normlar hiyerarşisinin ve hukukun üstünlüğü ilkesinin ihlalini teşkil edeceği savunulmaktadır.

Anayasa Mahkemesi Kararının Atanma Davalarına Etkisi

OHAL Komisyonu kararı veya mahkeme kararı ile göreve iade edilen kişiler, 7075 sayılı Kanunun 10/A maddesi uyarınca genel olarak ilgili Bakanın onayı ile araştırma merkezlerine atanmıştır. Bu kişiler, çalıştıkları yerin idare mahkemelerinde araştırma merkezlerine yapılan atamanın iptali talebiyle dava açmışlardır.

Davaların çoğunda, ilgili Bakanın kendisini araştırma merkezine atama konusundaki takdir yetkisini kötüye kullandığını gösteren hiçbir kanıt bulunmadığı gerekçesiyle olumsuz kararlar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararı ile araştırma merkezinin atanmasına ilişkin Kanun maddesi iptal edildiğinden, devam eden davalar açısından olumlu kararlar verileceği açıktır.

Sonuçlandırılan davalar için, ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru kullanılarak temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiği ileri sürülebilir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top