Ticaret Hukuku Avukatı

Ticaret Hukuku Avukatı

Ticaret hukuku avukatı, işletmelerin diğer şirketlerle, müşterilerle, mal alım satımı yapan firmalarla ve şirket içindeki çalışanlar arasındaki ticari ilişkilerde ortaya çıkabilecek hukuki problemleri çözen ve gerekli danışmanlık hizmetini sunan uzmanlardır. Ticaret hukuku avukatları, şirketlerin ticari operasyonlarını yürütürken karşılaşabilecekleri yasal sorunlara ilişkin bilgi ve tecrübeye sahiptirler.

Ticaret hukuku avukatları, ticaret hukuku hükümlerinin yanı sıra anayasal yükümlülükler, medeni hukuk yükümlülükleri, sözleşmeler, antlaşmalar ve yerel uygulamaları göz önünde bulundurarak müşterilerine danışmanlık yaparlar. Ayrıca ticari uyuşmazlıkların çözümü için dava takibi hizmeti de sunarlar.

Ticaret Hukuku Avukatının Sunduğu Hukuki Hizmetler

Ticari davalara ilişkin danışmanlık ve vekillik hizmetleri:

Gümrük davaları

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi davaları

Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanundan doğan davalar

Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yoluyla çözülmesi

Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü

Ticari şirketlerin alım ve satımı

Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri

Ortaklık sözleşmeleri

Kıymetli evrak hukuku

Risk sermayesi

Sermaye piyasaları

Kredi sözleşmeleri

Leasing sözleşmeleri

Ticari alacak davaları

Haksız rekabet eylemlerinden kaynaklı tazminat ve ceza davaları

Cari hesaptan kaynaklı alacak davaları

Fatura alacakları davaları

Ticaret avukatı danışmanlık hizmetleri:

Haksız rekabet

Şirket yönetimi

Uluslararası distribütörlük anlaşmaları

İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmeleri

Kredi anlaşmaları

Tüketiciyi koruma

Sermaye artırımları ve azaltılması işlemleri

Hisse senetleri ve tahvilleri ile ilgili işlemler

Yurtdışı alacak takibi

Yurtdışı yatırım danışmanlığı

Gümrük işlemlerinin yapılması

İhracat tahsillerinin denetlenmesi

İthalat işlemlerinin yapılması

Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanması

Transit ticaret ve standardizasyon hakkında denetimler ve düzenlemeler

Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü

Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, denetlenmesi ve yorumlanması

Yabancı dil sözleşmelerin hukuk tekniğine uygun tercüme edilmesi

Fatura ve cari hesap alacaklarına itiraz edilmesi

Ayıplı ifada ihtar ve ihbar süreçlerinin takibi

Alacaklı ve borçlu temerrüdü işlemlerinin takibi

İflas işlemlerinin takibi

Neden Ticaret Hukuku Avukatı Tutmak Gereklidir?

Ticaret hukuku avukatı tutmanın önemi, ticari işletmelerin karşılaşabileceği karmaşık yasal konuları anlamak ve çözmek için uzman bir rehber sağlamaktadır. Ticaret hukuku, geniş kapsamlı ve sürekli olarak güncellenen bir alandır ve ticaret hukuku avukatları bu değişiklikleri takip etmek ve müvekkillerine en güncel bilgileri sunmakla yükümlüdürler. Ayrıca ticaret hukuku avukatları, müvekkillerinin çıkarlarını korumak ve gerektiğinde yasal süreçlerde onları temsil etmek için deneyimli ve uzmanlık sahibidirler.

Ticaret Hukuku Davalarında Arabuluculuk Şartı

Ticaret hukuku alanında yaşanan uyuşmazlıklarda arabuluculuk, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen ticari davalarda dava açılmadan önce zorunlu kılınmıştır. Tarafların arabuluculuk sürecine başvurması, uyuşmazlığın mahkemeye taşınmadan önce alternatif çözüm yollarını denemesini sağlar ve mahkemelerin iş yükünü azaltır. Ancak belirli durumlarda arabuluculuk şartı istisnaları bulunmaktadır.

Ticaret Hukuku Avukatı

Ticaret hukuku avukatı arayışınızda, uzmanlık ve tecrübemizle size en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Müvekkillerimizin ticari işletmelerinin çıkarlarını korumak ve yasal gerekliliklere uygun şekilde hareket etmelerine yardımcı olmak için çaba gösteriyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımızla, ticari hukuki konularınızı çözüme kavuşturmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı taahhüt ediyoruz.

Bizimle iletişime geçmek ve ticaret hukuku avukatlarından oluşan uzman ekibimizden destek almak için lütfen bize ulaşın.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top