vergi borcunun kesinleşmesi

Vergi Borcunun Kesinleşmesi

Vergi Borcunun Kesinleşmesi; Bilindiği üzere vergi uygulamasında ilk (1) numaralı tebligat tebliğ edilmeden ve kesinleşmeden ödeme emri düzenlenemez. Sayılı vergi ve ceza ihbarnamesine karşı gerekli yasal işlemlerin yapılması gerekmektedir. 1 bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde. Vergi Borcunun Kesinleşmesi; Örneğin; Uzlaşma talep edilecekse uzlaşma talep edilmeli veya dava açılmışsa 30 gün içinde vergi iptal davası açılmalıdır.

Ödeme emrinin verilebilmesi için tebligatların kesinleşmesi gerekir. Ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili vergi mahkemesinde iptal davası açılmalıdır. Aksi takdirde ödeme emri kesinleşir.

Mükelleflerin çeşitli sebeplerle yokluğunda veya ilanla kesinleşen bir tebligatla ödeme emri düzenlenmesi hukuken sakat sonuçlara yol açabilir. Vergi Borcunun Kesinleşmesi

Ödeme Emri Düzenlenemez, E-Haciz Yapılamaz

Aşağıdaki sebepler olmadan ödeme emri düzenlenemez veya e- haciz yapılamaz. Buna göre;

1) Bildirimler tahakkuk aşamasında kesinleşmeden ödeme emri düzenlenemez. Ödeme emri verilmeden e- haciz yapılamaz. E- haciz yapılabilmesi için ödeme emrinin (gerekli tebligatların dahi tebliğ edilip kesinleştirilmesi) ve haciz belgesinin düzenlenmesinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmesi zorunludur. Aksi halde hiçbir şekilde e- haciz veya mutlak haciz uygulanamaz.

2) Limited şirket ortakları üzerinde elektronik haciz yapılabilmesi için şirketin tüzel kişiliğine ait borç, ortak açısından mutlak surette bireyselleştirilir ve buna göre ödeme emri ortağa tebliğ edilir, ve ödeme emri kesinleştikten sonra e- haciz sadece limited şirket ortağının banka hesabından gerçekleştirilebilir.

3) Gerçek kamu borçlusu şirketin malvarlığı araştırılmadan önce şirketin aciz durumda olduğu tespit edilmez, şirketin iflası talep edilir ve şirket ortakları Türkiye genelinde varlık araştırması yapılmadan kovuşturulamaz.

4) Tebliğ edilen ödeme emirleri ve kapsamı hukuka aykırı ise, örneğin vadesi dolan bir kamu alacağı için ödeme emri düzenlense dahi, ödeme emri kesinleşmeden icra takibi yapılamaz. (6183 Sayılı Kanun, md.102)

5) Vergi borcundan dolayı gayrimenkul üzerine konulan haciz kararlarında, vergi mahkemesi kararına göre hacizlerin feshedilmesi ve ilk vergi mahkemesi kararının 30 gün içinde yerine getirilmesi zorunludur. Taşınır veya taşınmaz mallar üzerindeki hacizde, vergi borcunun asıl vergi dairesine ödenmesi yeterli değildir. İpoteğin kaldırılabilmesi için mükellefin Türkiye genelindeki tüm vergi dairelerinde borcu olup olmadığı araştırılır. Diğer vergi dairelerinde borçlar varsa (şirket ortaklarının borçları dahil), bu borçlar ödenmeden haciz çözülemez. Kısmi hacizli mal veya varlıklar üzerindeki haczin çözümü, borcun tamamına mahsup olarak yapılacak ödeme oranında çözülebilir.

About The Author

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top