işyeri kira artış oranı

İşyeri Kira Artış Oranı 2023

Kiracı ve ev sahibi arasında belirlenen oran doğrultusunda yıllık bazda kira tutarlarının düzenlenmesini ifade eder. Türkiye’de kira artış oranları, ekonomik koşullar, enflasyon ve arz talep dengesi gibi faktörlere bağlı olarak her yıl değişebilmektedir. Bu yazıda, 2023 yılına ait farklı aylarda işyeri kira artış oranları üzerinde durulacak.

2023 İşyeri Kira Artış Oranları: Ekonomik Değişkenler ve Kiracılar İçin Öneriler

Giriş: Yeni bir yılın başlamasıyla birlikte, iş dünyası ve ticaret sahnesi de kira meseleleriyle yeniden ilgilenmeye başlıyor. İşyeri kiraları, hem iş sahipleri hem de kiracılar için önemli bir konu olup, her iki tarafın da ekonomik istikrarını ve büyümesini etkileyebilir. 2023 yılında işyeri kira artış oranlarının nasıl şekillenebileceği ve bu durumun iş dünyası üzerindeki etkileri, çeşitli faktörlere bağlı olarak ele alınmalıdır.

 1. Ekonomik Koşullar ve Enflasyon:2023 yılında işyeri kira artış oranları üzerinde en büyük etkilerden biri, genel ekonomik koşullardır. Enflasyonun yükselmesi, mal ve hizmet fiyatlarının artması anlamına gelir ve bu da kira bedellerinin de artmasına neden olabilir. Ekonomik istikrarsızlık, işyeri kiralarının artış hızını belirleyen temel faktörlerden biri olarak öne çıkabilir.
 2. Arz ve Talep Dengesi:Bir bölgedeki işyeri kiraları, arz ve talep dengesine göre şekillenir. Eğer belirli bir bölgede işyeri talebi yüksekse ve arz kısıtlıysa, bu durum kira fiyatlarını yukarı doğru çekebilir. Aksine, fazla arz durumunda ise kira artışları daha sınırlı olabilir.
 3. Bölgesel Faktörler:Bölgesel ekonomik koşullar, işyeri kiralarını doğrudan etkileyebilir. Büyük şehirlerdeki işyerleri genellikle daha yüksek kiralarla karşılaşırken, daha küçük kasabalarda bu durum farklılık gösterebilir. Bölgesel büyüme, altyapı geliştirmeleri ve nüfus hareketleri gibi faktörler, işyeri kiralarının yönünü belirlemede rol oynar.

Kiracılar İçin Öneriler:

 • Kiracılar, işyeri kira sözleşmelerini yenilemeden önce piyasa koşullarını dikkatlice araştırmalı ve rekabetçi bir kira fiyatı talep etmelidir.
 • Kira artış oranları konusunda görüşmeler yapılırken, ekonomik göstergeleri ve bölgesel koşulları göz önünde bulundurmak önemlidir.
 • Uzun vadeli kira sözleşmeleri, belirli bir süre boyunca sabit kira maliyeti sağlayarak kiracılara avantaj sağlayabilir.

Sonuç: 2023 yılında işyeri kira artış oranları, birçok faktörün etkisi altında şekillenecektir. Ekonomik istikrar, arz ve talep dengesi, enflasyon ve bölgesel koşullar, hem iş sahipleri hem de kiracılar için kira bedellerini belirlemede önemli rol oynayacaktır. İş dünyası aktörleri, dengeli ve adil kira artış oranları üzerine odaklanarak hem işletme sürdürülebilirliğini hem de ticari ilişkileri güçlendirebilirler.

Temmuz 2023 İşyeri Kira Artış Oranı

Temmuz 2023’de ı, Türkiye’deki ekonomik koşullar ve enflasyon göz önünde bulundurularak belirlenecektir. Bu tarih itibarıyla, hükümet ve ilgili merciler tarafından resmi bir duyuru yapılarak işyeri kira artış oranı açıklanacaktır. Kiracılar ve ev sahipleri, bu duyuruyu takip ederek kira artış oranını öğrenebileceklerdir.

Temmuz 2023 İşyeri Kira Artış Oranları: Ekonomik Gelişmeler ve Kiracıların Karşılaştığı Durumlar

Giriş: Temmuz 2023 itibariyle işyeri kira artış oranları, iş sahipleri ve kiracılar arasında merak konusu haline gelmiş durumda. İş dünyasının dinamikleri ve ekonomik değişkenler, kira bedellerinin belirlenmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Temmuz 2023 işyeri kira artış oranlarının nasıl şekillendiği ve bu durumun kiracılar için ne anlama geldiği, yakından incelenmeye değer bir konudur.

 1. Ekonomik İstikrar ve Kira Artışları:Temmuz 2023 itibariyle ekonomik istikrar, işyeri kira artışlarını belirlemede kritik bir faktör olarak öne çıkıyor. Ekonomik büyüme, enflasyon ve işsizlik gibi göstergeler, işyeri kiralarının ne ölçüde artabileceğini etkileyen anahtar unsurlardır. Bir ülkenin veya bölgenin ekonomik performansı, işyeri kira artışlarının seyrini belirlemek için dikkate alınmalıdır.
 2. Bölgesel Farklılıklar:Temmuz 2023 işyeri kira artış oranları, coğrafi bölgelere göre farklılık gösterebilir. Büyük şehirlerdeki yoğun talep ve sınırlı arz, kira bedellerini artırabilirken, daha küçük bölgelerde bu durum daha farklı şekillerde görülebilir. Bölgesel ekonomik koşullar, kira artışlarının yönünü belirlemek açısından önemlidir.
 3. Piyasa Talebi ve Arz Dengesi:Temmuz 2023 işyeri kira artış oranları, işyeri arz ve talep dengesine göre de şekillenir. Eğer bir bölgede işyeri talebi yüksekse ve arz sınırlıysa, kira artışları daha belirgin olabilir. Ancak talebin düşük olduğu bölgelerde kira artışları daha ılımlı seyredebilir.

Kiracıların Karşılaştığı Durumlar ve Öneriler:

 • Kiracılar, Temmuz 2023 işyeri kira artış oranlarını öğrenmek ve buna göre bütçelerini planlamak için gayret göstermelidir.
 • Kiracılar, kira artışları konusunda pazarlık yaparken, ekonomik göstergeleri ve bölgesel koşulları dikkate alarak makul bir artış oranı talep edebilirler.
 • Uzun vadeli kira sözleşmeleri, belirli bir süre boyunca sabit kira maliyeti sağlayarak kiracılara ek güvence sunabilir.

Sonuç: Temmuz 2023 işyeri kira artış oranları, birçok faktörün karmaşıklığı altında şekillenmektedir. Ekonomik koşullar, bölgesel farklılıklar, talep ve arz dengesi gibi etmenler, işyeri kira artışlarını belirlemede belirleyici rol oynamaktadır. Kiracılar, sağlam bir araştırma ve pazarlık süreci yürüterek, adil ve sürdürülebilir kira artışları elde etme konusunda kendilerini güvende hissedebilirler.

Haziran 2023 İşyeri Kira Artış Oranı

Haziran 2023’de işyeri kira artış oranı, yine ekonomik koşulların ve enflasyonun etkisiyle belirlenecektir. Bu dönemde, Türkiye’de genel olarak ekonomik göstergeler ve kira endeksleri dikkate alınarak işyeri kira artış oranı hesaplanacak ve açıklanacaktır.

Elbette, işyeri kira artış oranları iş dünyasında önemli bir konudur. İşte Haziran 2023 işyeri kira artış oranıyla ilgili bir yazı önerisi:

Haziran 2023 İşyeri Kira Artış Oranları ve İş Dünyasına Etkileri

2023 yılının Haziran ayı, işyeri kiraları için yeni bir değerlendirme döneminin başladığı bir dönemdir. İş sahipleri ve kiracılar, ekonomik koşullar, enflasyon ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak belirlenen kira artış oranlarıyla ilgilenmektedir. Haziran 2023 işyeri kira artış oranlarının şekillenmesi ve iş dünyasına olan etkileri, her iki tarafı da yakından ilgilendiren önemli bir konudur.

 1. Ekonomik Koşullar ve Kira Artışları:

Haziran 2023 işyeri kira artış oranları, ekonomik istikrar ve büyüme ile doğrudan ilişkilidir. Bir ülkenin veya bölgenin ekonomik performansı, işyeri kiralarının ne ölçüde artabileceğini belirleyen temel faktörlerden biridir. Ekonomik büyüme ve istikrar, işyeri kira artışlarının sınırlı kalmasını destekleyebilir.

 1. Enflasyonun Rolü:

Enflasyon, işyeri kiralarının belirlenmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Yüksek enflasyon dönemlerinde, mal ve hizmet fiyatları arttığı için işyeri kiraları da genellikle yükselir. Haziran 2023 işyeri kira artış oranlarının enflasyon oranlarına nasıl tepki verdiği, iş sahipleri ve kiracılar için önemli bir gözlem noktası olacaktır.

 1. Bölgesel Faktörlerin Etkisi:

Bölgesel ekonomik koşullar, işyeri kira artış oranlarını doğrudan etkileyebilir. Büyük şehirlerde işyeri kiraları genellikle daha yüksekken, daha küçük bölgelerde bu durum farklılık gösterebilir. Haziran 2023 işyeri kira artış oranları, farklı bölgeler arasında nasıl değişiklikler gösterdiğini incelemek açısından önemlidir.

Kiracılar İçin Öneriler:

 • Kiracılar, Haziran 2023 işyeri kira artış oranlarını öğrenmek ve buna göre bütçelerini planlamak için zaman ayırmalıdır.
 • Kiracılar, kira artış oranlarını inceledikten sonra, ekonomik koşulları ve bölgesel faktörleri göz önünde bulundurarak makul bir kira artışı için pazarlık yapabilirler.
 • Uzun vadeli kira sözleşmeleri, kiracılara belirli bir süre boyunca sabit kira maliyeti sağlama avantajı sunabilir.

Sonuç:

Haziran 2023 işyeri kira artış oranları, ekonomik koşulların ve bölgesel faktörlerin bir sonucu olarak belirlenir. İş dünyasının tüm oyuncuları, işyeri kiralarını adil ve sürdürülebilir seviyelerde tutmak için ekonomik göstergeleri, enflasyonu ve diğer faktörleri dikkatle izlemelidir. Kiracılar, bu süreçte sağduyulu bir yaklaşım benimseyerek, işletme bütçelerini koruma konusunda daha iyi bir pozisyona sahip olabilirler.

Mart 2023 İşyeri Kira Artış Oranı

Mart 2023’de işyeri kira artış oranı, yılın ilk çeyreğindeki ekonomik durum, enflasyon ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak hesaplanacaktır. Bu dönemde işyeri kiralarının revize edilmesi için uygun bir zaman olacaktır.

Mart 2023 İşyeri Kira Artış Oranları: Ekonomik Değişkenler ve İşletmeler Üzerindeki Etkiler

2023 yılının Mart ayı, işyeri kira artışlarının değerlendirildiği bir dönemdir. İş dünyası, ekonomik koşulların ve diğer faktörlerin işyeri kira artış oranları üzerindeki etkilerini merakla beklemektedir. Mart 2023 işyeri kira artış oranlarının belirlenmesi ve bu oranların işletmelere olan etkileri, hem iş sahipleri hem de kiracılar açısından önemli bir konudur.

 1. Ekonomik Koşullar ve Kira Artışları:

Mart 2023 işyeri kira artış oranları, bir ülkenin veya bölgenin ekonomik koşullarına doğrudan bağlıdır. Ekonomik büyüme, istihdam durumu ve enflasyon gibi faktörler, işyeri kiralarının ne ölçüde artabileceğini belirler. Ekonomik istikrar, işyeri kira artış oranlarının yönünü şekillendiren temel unsurlardan biridir.

 1. Enflasyonun Rolü:

Enflasyon, işyeri kiralarının belirlenmesinde kritik bir faktördür. Yüksek enflasyon dönemlerinde, mal ve hizmet fiyatları arttığı için işyeri kiraları da genellikle yükselir. Mart 2023 işyeri kira artış oranları, enflasyonun etkisini iş dünyasında nasıl yansıttığını gözlemlemek açısından önemlidir.

 1. Piyasa Talebi ve Arz Dengesi:

Mart 2023 işyeri kira artış oranları, işyeri arz ve talep dengesine de bağlıdır. İşyeri talebinin yoğun olduğu bölgelerde kira artışları daha belirgin olabilirken, talebin düşük olduğu yerlerde kira artışları daha sınırlı olabilir. Piyasa talebi ve arz dengesi, işyeri kiralarının yönünü şekillendiren faktörlerden biridir.

İşletmeler Üzerindeki Etkiler ve Öneriler:

 • İşletme sahipleri, Mart 2023 işyeri kira artış oranlarını öğrenmek ve buna göre işletme bütçelerini planlamak için çaba göstermelidir.
 • Kira artışları konusunda pazarlık yapılırken, ekonomik göstergeleri ve bölgesel faktörleri dikkate alarak makul bir artış oranı talep edilebilir.
 • Kiracılar, uzun vadeli kira sözleşmelerini değerlendirerek, belirli bir süre boyunca sabit kira maliyeti avantajını elde edebilirler.

Sonuç:

Mart 2023 işyeri kira artış oranları, ekonomik koşullar, enflasyon ve piyasa talebi gibi faktörlerin bir sonucudur. İş dünyasının tüm katılımcıları, işyeri kiralarını adil ve sürdürülebilir seviyelerde tutmak için ekonomik gelişmeleri dikkatlice izlemelidir. İşletme sahipleri ve kiracılar, işyeri kira artışları konusunda sağduyulu bir yaklaşım benimseyerek, işletme performansını ve sürdürülebilirliğini koruma konusunda daha iyi bir konumda olabilirler.

1 Temmuz’dan Sonra Kira Artış Oranı

1 Temmuz 2023 tarihinden sonra işyeri kira artış oranı, belirtilen tarihten itibaren geçerli olacak şekilde açıklanacaktır. Bu tarihten sonra işyeri kiraları, belirlenen artış oranı doğrultusunda güncellenecektir.

1 Temmuz Sonrası Kira Artış Oranları: Ekonomik Gelişmeler ve Kiracıların Karşılaştığı Durumlar

Giriş:

1 Temmuz tarihi, birçok işyeri için kira sözleşmelerinin gözden geçirildiği ve yeni kira artış oranlarının belirlendiği bir dönemi işaret eder. Kiracılar ve iş sahipleri, bu dönemde ekonomik koşulların etkisiyle şekillenen kira artışlarını merakla beklemektedir. 1 Temmuz’dan sonraki kira artış oranlarının iş dünyası ve kiracılar üzerindeki etkileri yakından takip edilmelidir.

 1. Ekonomik İstikrar ve Kira Artışları:

1 Temmuz sonrası kira artış oranları, ekonomik istikrarın ve büyümenin yansımalarını taşır. Bir ülkenin ekonomik performansı, işyeri kiralarının ne ölçüde artabileceğini belirleyen temel faktörlerden biridir. Ekonomik istikrar, işyeri kira artış oranlarını şekillendiren önemli bir etkendir.

 1. Enflasyon ve Maliyetler:

1 Temmuz sonrası kira artış oranları, enflasyon ve maliyet artışları gibi ekonomik göstergelerin etkisi altında olabilir. Yükselen enflasyon dönemlerinde, işyeri kiraları da genellikle yükselir. Mal ve hizmet fiyatlarının artması, iş sahiplerinin kira artışlarını belirlerken göz önünde bulundurduğu bir faktördür.

 1. Bölgesel Faktörler ve Piyasa Talebi:

1 Temmuz’dan sonraki kira artış oranları, bölgesel ekonomik koşullar ve piyasa talebi ile şekillenir. Büyük şehirlerde talep yoğunluğu ve arz kısıtlılığı, kira artışlarını etkileyebilir. Bölgesel farklılıklar, işyeri kiralarının düzeyini belirlemede önemli bir role sahiptir.

Kiracıların Karşılaştığı Durumlar ve Öneriler:

 • Kiracılar, 1 Temmuz sonrası kira artış oranlarını öğrenmek ve buna göre bütçelerini planlamak için özen göstermelidir.
 • Kira artışları konusunda pazarlık yaparken, ekonomik koşulları ve maliyetleri göz önünde bulundurarak makul bir artış oranı talep edilebilir.
 • Kiracılar, uzun vadeli kira sözleşmelerinin avantajlarını değerlendirerek, belirli bir süre boyunca sabit kira maliyeti elde edebilirler.

Sonuç:

1 Temmuz’dan sonraki kira artış oranları, ekonomik gelişmeler, enflasyon ve bölgesel faktörlerin bir yansıması olarak belirlenir. İş dünyasının tüm katılımcıları, işyeri kiralarını sürdürülebilir ve adil seviyelerde tutmak için ekonomik göstergeleri ve diğer etkenleri yakından takip etmelidir. Kiracılar ve iş sahipleri, bu süreçte işbirliği ve sağduyu ile hareket ederek, işletme performansını koruma ve sürdürme konusunda daha iyi bir konumda olabilirler.

Kira Artış Oranı Hesaplama

Kira artış oranı hesaplaması, Türkiye’de genel olarak belirlenen kira artış endeksine göre yapılır. Bu endeks, genellikle enflasyon, tüketici fiyat endeksi ve işçi maliyeti endeksine dayanır. Hesaplama yöntemine göre, işyeri kira artış oranı belirlenir ve kiracıya bildirilir.

İşyeri kira artış oranları, Türkiye’de her yıl belirlenen ekonomik koşullara ve enflasyona göre değişiklik göstermektedir. Kiracılar ve ev sahipleri, belirlenen tarihlerde resmi duyuruları takip ederek güncel kira artış oranlarını öğrenebilirler. Kira artış oranlarının adil ve dengeli bir şekilde belirlenmesi, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin haklarının korunması açısından önemlidir.

Kira Artış Oranı Hesaplama: Adım Adım Kılavuz

Kiracılar ve iş sahipleri için kira artış oranını hesaplama, işyeri kira sözleşmelerinin önemli bir yönünü oluşturur. Kira artış oranını doğru bir şekilde hesaplamak, hem kiracıların bütçelerini doğru bir şekilde planlamalarına yardımcı olur hem de iş sahiplerine adil ve sürdürülebilir bir kira artışı sunar. İşte kira artış oranını hesaplama sürecine dair adım adım bir kılavuz:

 1. Başlangıç Kira Bedeli Belirleme:

İlk adım olarak, mevcut kira bedelini belirleyin. Bu, sözleşme başlangıcında ödenen kira bedelidir.

 1. Referans Kira Artış Oranlarını Araştırma:

Kira artışını belirlerken, referans olarak kullanabileceğiniz kira artış oranlarını araştırın. Bu oranlar, genellikle yerel enflasyon oranları veya bölgenizdeki benzer işyerleri için geçerli olan ortalama kira artışları olabilir.

 1. Kira Artış Oranını Seçme:

Referans oranları inceledikten sonra, işyerinizin konumu, ekonomik koşullar ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak uygun bir kira artış oranını seçin. Bu oran, işyeri sahiplerinin ve kiracıların anlaşabileceği bir dengeyi yansıtmalıdır.

 1. Kira Artışının Zamanlamasını Belirleme:

Kira artışının ne zaman gerçekleşeceğini belirleyin. Sözleşmede belirtilen tarihler doğrultusunda kira artışını uygulamak önemlidir.

 1. Kira Artışının Hesaplanması:

Kira artış oranını hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

Yeni Kira Bedeli = Başlangıç Kira Bedeli * (1 + Kira Artış Oranı)

Burada, “Kira Artış Oranı” referans oranlara göre seçtiğiniz yüzdelik artışı temsil eder.

 1. Sonuçları Değerlendirme:

Hesapladığınız yeni kira bedelini değerlendirin ve işletmenizin bütçesi ile uyumlu olduğundan emin olun. Hem kiracıların hem de iş sahiplerinin adil bir kira artışıyla tatmin olacağı bir denge sağlamaya çalışın.

Sonuç:

Kira artış oranını hesaplarken doğru verilere dayanmak, hem kiracılar hem de iş sahipleri için adil bir sonuç elde etmek açısından önemlidir. Referans oranları ve ekonomik koşulları dikkatlice değerlendirerek, işyeri kira artışını doğru bir şekilde hesaplayabilir ve ticari ilişkileri güçlendirebilirsiniz.

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Açılan Tahliye Davası

Dava açma süresi diğer tahliye davalarında olduğu gibi bir aydır. Yani ihtiyaç davacı, kira sözleşmesinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde açmalı Kanunda bu konuda bir hüküm bulunmamakla birlikte Yargıtay, Kararın süresi bir ay olarak kabul edilmiştir. Taraflar sözleşme yapmakta serbesttirler. İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Açılan Tahliye Davası

Sözleşmeye koydukları hükümler, iradeleri ile düzenleyerek imzaladıkları gibidir. kendilerini bağlar. Bu sayede taraflar belli bir süre tahliye anlaşması yapmış oldu. Belirlenirse bu koşul geçerlidir ve taraflar belirlenen süreye uymak zorundadır. İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Açılan Tahliye Davası

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ihtiyaç nedeniyle tahliye davası, takip eden ay içinde açılmalıdır. Dava açılmasa bile bir ay içinde Taşınmazın tahliye talebinin kiracıya bildirilmesi zorunludur. Tahliye niyeti beyanı Kiracıya ulaşması halinde bu vasiyetname süreyi korur ve dolayısıyla beyanı müteakip, Süre sonuna kadar dava açma hakkı saklıdır. Ancak her iki durumda da, Kiralayan tahliye süresini beklemek zorundadır. Başka bir deyişle, kiralama süresi sona erer.

Süre bitmeden veya taahhüt tarihinden önce tahliye davası açılırsa dava açısından reddedildi. Kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğinin kiracıya yazılı veya sözlü olarak bildirilmesi tebliğ edilmişse her zaman dava açılabilir. Kira sözleşmesi belirsiz süreli ise BK m. 262. madde uygulanır

Sonuç olarak,

– Kiraya veren, kiraya veren olmayan malik ve intifa hakkı sahibi dava açabilir.

– Kiraya veren, kendisinin, eşinin veya çocuklarının ihtiyaçları için dava açabilir.

– İhtiyaç samimi, gerçek ve zorlayıcı olmalıdır.

– Dava, sözleşmenin bitiminden itibaren bir ay içinde açılmalıdır. Fakat, dava açıldıktan sonra bir ay içinde veya daha önce ihtar verilerek Bildirilmesi halinde, bildirilen kiralama süresinin sonuna kadar dava açılabilir.

– Dava kiracı aleyhine açılır. Kiracı sayısı birden fazla ise dava kiracılara karşı dava açılmalıdır.

– Bu davalara bakan mahkeme sulh hukuk mahkemesidir.

İş yeri ihtiyacı için dava açan kişi, kiraya veren veya vermeyen iş yeri sahibidir. Aynı zamanda intifa hakkı sahibinin dava açma hakkı da vardır.

Taşınmaz üzerinde ortak mülkiyet, malik sayısının birden fazla olması halinde varsa, hissedarların çoğunluğu ile, ortak mülkiyet halinde, tamamı ortakların bir araya gelmesiyle dava açılabilir.

Tüzel kişiler de tahliye talebinde bulunabilir. Ancak, tüzel kişiler Organları aracılığıyla dava açma yetkisine sahiptirler. Ayrıca dava açmak için Önemli olan tüzel kişiliğin kendine has ihtiyaçlarının olmasıdır. Tüzel kişiliğin ihtiyaçları Samimi, zorunlu ve gerçek olan ihtiyacın faaliyet tarafından belirlenip belirlenmediği ve ihtiyaca uygun olup olmadığına bakılarak belirlenebilir. Yani tüzel kişilik Taşınmaz mal kiralanır, ancak daha sonra tüzel kişinin kiralanana ihtiyacı vardır. İhtiyaç doğması halinde tahliye davası açılabilir.

Öte yandan, tüzel kişiliğin ortaklarından birinin işyeri ihtiyacı varsa, tahliye gerekçesi oluşturmaz. Aynı zamanda tüzel kişiler de şirketin ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Ortağa ait taşınmazın ihtiyaç nedeniyle tahliyesini talep edemezler. Ancak, kiraya verenler Aralarında bir ortaklık varsa ve bu ortaklık tüzel kişiliğe sahip değilse, Ortaklardan biri, ortaklığın tüzel kişiliği olmadığı için işyeri ihtiyacından dolayı çıkarılmıştır.

dava açma hakkı vardır. Sadece kendileri veya eşleri veya çocukları için dava açmaya yetkili kişiler İşyeri ihtiyaçlarına göre tahliye davası açabilirler. Yani hukukta Listelenenler dışındaki kişilerin ihtiyaçları için tahliye davası açılabilir.

About The Author

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top