eser sözleşmesi

Eser Sözleşmesi Örneği ve Özellikleri

Eser sözleşmesi, yaratıcıların ürettiği sanatsal, edebi veya bilimsel eserlerin kullanımı ve dağıtımı için yapılan bir hukuki anlaşmadır. İşte bir örnek eser sözleşmesi:

[NOT: Örnek aşağıdaki gibidir ve gerçek bir hukuki belge olmadığı için kullanmadan önce bir avukattan veya hukuk danışmanından onay almanız önemlidir.]

İçindekiler

Eser Sözleşmesi

Taraflar:

Eser Sahibi: [Adı ve Soyadı] Adres: [Adresi] T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numarası]

Eseri Talep Eden: [Adı ve Soyadı veya Şirket Adı] Adres: [Adresi] Vergi No / T.C. Kimlik No: [Vergi Numarası veya T.C. Kimlik Numarası]

Madde 1 – Konu: Bu sözleşmenin konusu, “Eserin Adı” adlı eserin [Eser Sahibi] tarafından yaratılması ve [Eseri Talep Eden] tarafından kullanılmasıdır. Eser, [Eserin Açıklaması – Özellikleri] şeklinde tanımlanmıştır.

Madde 2 – Kullanım Hakları: [Eser Sahibi], eserin tüm telif haklarına sahip olup, bu hakların tamamını [Eseri Talep Eden]’e devretmektedir. [Eseri Talep Eden], eseri tüm dünya genelinde [Kullanım Alanları (örn. yayınlama, dağıtma, temsil etme, çoğaltma, uyarlamalar yapma, vb.)] amaçlarıyla kullanma hakkına sahiptir.

Madde 3 – Süre: Bu sözleşmenin süresi, [Başlangıç Tarihi] tarihinden itibaren [Belirlenen Süre (örn. 2 yıl)] kadardır. Süre sonunda, tarafların yazılı anlaşmaları halinde sözleşme yenilenebilir.

Madde 4 – Bedel: [Eser Sahibi]’ne, eserinin kullanımı karşılığında [Belirlenen Bedel (örn. sabit bir miktar veya telif payı)] ödenecektir. Bedel, [Peşin veya Taksitli Ödeme (örn. peşin veya aylık olarak)] şeklinde ödenecektir.

Madde 5 – Teslim ve İptal: [Eser Sahibi], eseri [Belirlenen Teslim Tarihi] tarihine kadar tamamlayarak [Eseri Talep Eden]’e teslim edecektir. Taraflardan herhangi biri, sözleşmenin süresi içinde yazılı bildirimle sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda, taraflar birbirine karşı hiçbir hak ve talepte bulunamaz.

Madde 6 – Uyuşmazlıkların Çözümü: Bu sözleşmeyle ilgili çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku ve Türk Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 7 – Yürürlük: Bu sözleşme, taraflarca imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

[Eser Sahibi] [Adı, Soyadı ve İmzası]

[Eseri Talep Eden] [Adı, Soyadı veya Şirket Adı ve İmzası]

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Eser Sözleşmesi Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, eser sözleşmeleriyle ilgili verdiği kararlarla önemli emsal niteliğinde kararlar üretir. Bu kararlar, eser sahibi ve eseri isteyen taraflar arasındaki hak ve yükümlülüklerin yargı kararlarıyla nasıl şekillendiğini gösterir. Ancak Yargıtay’ın resmi web sitesinde yayınlanan güncel kararlara ulaşmanız en doğru ve güvenilir yöntemdir.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin eser sözleşmeleri konusundaki kararları, Türk hukuk sistemindeki bu alandaki hukuki prensipleri ve uygulamaları belirlemekte önemli bir rol oynamaktadır. Eser sözleşmeleri, bir tarafın bir eser ortaya koyması ve diğer tarafın buna karşılık ödeme yapması üzerine kurulu sözleşme türlerindendir. Bu yazıda, Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin eser sözleşmelerine ilişkin kararlarının önemini ve bazı örnekleri ele alacağım.

Eser Sözleşmeleri ve Yargıtay Kararlarının Önemi:

Eser sözleşmeleri, yaratıcı işlerin (örneğin sanatsal veya edebi eserler, yazılım, tasarımlar vb.) üretilmesi ve ticari değer kazanması amacıyla yapılan sözleşmelerdir. Bu tür sözleşmelerde, eser sahibi (sanatçı, yazar, tasarımcı vb.) eserini üretirken, diğer taraf (müşteri veya işveren) eserin telif hakkını satın alır veya kullanma hakkı elde eder. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, eser sözleşmelerine dair uyuşmazlıklarda, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen kararlar vererek hukuki anlamda rehberlik eder.

Yargıtay Kararlarına Örnekler:

 1. Telif Hakkı ve Kullanım Hakkı:Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, eser sözleşmeleri kapsamında telif hakkı ve kullanım hakkı ayrımının nasıl yapılması gerektiğini belirleyen kararlar vermiştir. Özellikle, eser sahibinin telif hakkını koruma hakkı ve kullanım hakkını devrettiği durumlar üzerine kararlar önem taşır.
 2. Üretim Süresi ve Niteliği:Eser sözleşmelerinde, eserin üretim süresi, niteliği ve son teslim tarihi gibi unsurlar yer alır. Yargıtay, bu tür detayların sözleşme hükümlerine uygun şekilde yerine getirilip getirilmediğini değerlendirir.
 3. Tazminat ve İhtar Hakları:Sözleşme ihlalleri durumunda, tazminat talepleri ve ihtar hakları Yargıtay kararlarında önemli bir yer tutar. Eser sahibinin veya işverenin zararı ve tazminat hakkı, Yargıtay tarafından belirlenen prensiplere göre değerlendirilir.
 4. Eserin Kabulü ve İncelenmesi:Eserin teslim edilmesi, kabul edilmesi ve gerekli incelenmelerin yapılması, eser sözleşmelerinde önemli bir adımdır. Yargıtay, eserin teslimi ve kabulüne dair taraflar arasındaki anlaşmazlıkları ele alır.

Sonuç:

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin eser sözleşmeleri konusundaki kararları, bu alanda faaliyet gösteren sanatçılar, tasarımcılar, işverenler ve müşteriler için önemlidir. Bu kararlar, eser sözleşmelerinin hukuki boyutlarını belirler ve taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde rehberlik eder. Esasen, bu kararlar, hukukun adalet ve tutarlılık prensipleri doğrultusunda uygulanmasını sağlayarak hukuki güvence sunar.

Eser Sözleşmesi PDF

Eser sözleşmelerine dair çeşitli örnekler ve hukuki belgeler internette bulunabilir. Ancak sözleşme örnekleri ve diğer hukuki belgelerin güvenilir kaynaklardan temin edilmesi önemlidir. Eser sözleşmeleri, özellikle telif hakları gibi hassas konuları içerdiği için doğru ve eksiksiz bir sözleşme hazırlamak büyük önem taşır. Hukuki dokümanlar için resmi kaynakları ve uzman görüşlerini tercih etmek, hatalardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

Eser Sözleşmesi PDF Dosyası ve Önemi

Eser sözleşmeleri, yaratıcı işlerin telif haklarının korunması, eserin kullanımı ve ticari ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla yapılan hukuki anlaşmalardır. Bu sözleşmeler, eser sahibi ve müşteri veya işveren arasında belirli hak ve yükümlülükleri belirleyen bir çerçeve sağlar. Eserlerin sanatsal, edebi veya ticari değeri göz önüne alındığında, eser sözleşmeleri yaratıcılığın korunması ve adil bir şekilde ticarileştirilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Eser sözleşmeleri genellikle aşağıdaki temel unsurları içerebilir:

 1. Tarafların Tanımlanması:Sözleşme tarafı olan eser sahibi ve müşteri veya işverenin kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri belirtilir.
 2. Eserin Tanımı ve Açıklaması:Üretilecek eserin türü, niteliği, içeriği ve özellikleri ayrıntılı olarak açıklanır.
 3. Kullanım Hakkı ve Telif Hakkı:Eser sahibinin eser üzerindeki telif hakları ve eserin kullanım hakları belirtilir. Hangi koşullarda eser kullanılabileceği ve telif haklarının devri veya sınırları ifade edilir.
 4. Ücret ve Ödeme Koşulları:Eser sahibinin alacağı ücret, ödeme şekli, ödeme tarihleri ve diğer mali konular detaylı bir şekilde ifade edilir.
 5. Teslimat Koşulları:Eserin üretim süreci, son teslim tarihi ve teslimat şekli belirtilir.
 6. Değişiklik ve İptal Koşulları:Eserin üretim aşamasında yapılacak değişiklikler veya sözleşmenin nasıl iptal edilebileceği hükümleri içerir.
 7. Telif Hakkı İhlali ve Anlaşmazlık Çözümü:Telif hakkı ihlalleri durumunda alınacak tedbirler ve anlaşmazlıkların çözümü için hangi adımların atılacağı açıklanır.

Eser sözleşmesi, taraflar arasında adil bir ticari ilişkinin ve yaratıcılığın korunmasının temelini oluşturur. Bu sözleşmenin yazılı olarak düzenlenmesi ve imzalanması, tarafların haklarının ve yükümlülüklerinin açık bir şekilde belirlenmesini sağlar. Eser sahibi, eserini koruma altına alırken müşteri veya işveren de eseri kullanma haklarını net bir şekilde belirler.

Eğer bir eser sözleşmesi hazırlamak veya incelemek istiyorsanız, bir hukuk danışmanından profesyonel yardım almanız önemlidir. Böylece her iki tarafın da haklarının korunduğu ve adil bir ticari ilişkinin kurulduğu bir sözleşme sağlamış olursunuz.

Eser Sözleşmesi TBK ile İlgili

Eser sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu (TBK) kapsamında düzenlenen bir sözleşme türüdür. TBK’nın 405. ve devamı maddeleri, eser sahibi ve eseri isteyen taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirler. Eser sözleşmeleri, tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerinin adil ve dengeli bir şekilde düzenlenmesini sağlamak amacıyla hukuki bir çerçeve sunar.

Eser Sözleşmeleri ve Türk Borçlar Kanunu (TBK) İlişkisi

Eser sözleşmeleri, yaratıcı işlerin (sanatsal, edebi, bilimsel veya ticari nitelikte eserler) üretimi, kullanımı ve ticarileştirilmesi amacıyla yapılan sözleşmelerdir. Bu tür sözleşmelerde, eser sahibi ve müşteri veya işveren arasında belirli hak ve yükümlülükler belirlenir. Türk Borçlar Kanunu (TBK), eser sözleşmelerinin hukuki altyapısını oluşturan ve tarafların haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen bir çerçeve sunar.

Eser Sözleşmelerinin TBK İçindeki Yeri:

Türk Borçlar Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu olarak bilinir ve eser sözleşmeleri TBK’nın 405. maddesi ve devam eden maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddeler, eser sahiplerinin telif haklarını koruma altına alırken, eserin kullanım haklarını da düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur.

Eser sözleşmeleri, TBK’nın belirlediği temel ilkeler doğrultusunda düzenlenir ve tarafların hak ve yükümlülükleri bu çerçevede belirlenir. TBK’nın ilgili maddeleri eser sahibinin telif hakkını, eserin kullanımını, ücret ve ödeme koşullarını, teslimat sürecini, eserin niteliğini ve daha birçok konuyu kapsar.

Eser Sözleşmelerinin Temel Unsurları:

TBK’nın eser sözleşmelerine ilişkin düzenlemeleri, genellikle aşağıdaki temel unsurları içerir:

 1. Tarafların Tanımlanması:Eser sahibi ve müşteri veya işverenin kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri belirtilir.
 2. Eserin Tanımı ve Açıklaması:Üretilecek eserin türü, niteliği, içeriği ve özellikleri detaylı bir şekilde açıklanır.
 3. Kullanım Hakkı ve Telif Hakkı:Eser sahibinin telif hakları ve eserin kullanım hakları belirtilir. Eserin hangi koşullarda ve ne şekilde kullanılabileceği ifade edilir.
 4. Ücret ve Ödeme Koşulları:Eser sahibinin alacağı ücret, ödeme şekli, tarihleri ve mali konuları içeren hükümler yer alır.
 5. Teslimat Koşulları:Eserin üretim süreci, son teslim tarihi ve teslimat şekli detaylı bir şekilde belirtilir.
 6. Değişiklik ve İptal Koşulları:Eserin üretim sürecinde yapılacak değişiklikler veya sözleşmenin nasıl iptal edilebileceği hükümleri içerir.
 7. Anlaşmazlık Çözümü:Telif hakkı ihlali ve diğer anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği belirtilir.

Sonuç:

Eser sözleşmeleri, yaratıcı eserlerin üretimi ve kullanımı konusunda taraflar arasında bir anlayış sağlamak ve hakların korunmasını temin etmek amacıyla büyük bir öneme sahiptir. Türk Borçlar Kanunu, eser sahipleri ile işveren veya müşteriler arasındaki ilişkiyi ve haklarını düzenleyen temel hükümleri içerir. Bu hükümler, adil bir ticari ilişki ve yaratıcılığın korunmasının sağlanmasını amaçlar.

Eser Sözleşmesi Maddeleri

Eser sözleşmeleri, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini açıkça belirlemek için çeşitli maddeler içerir. Genellikle eser sözleşmesinin maddeleri şu şekilde olabilir:

 1. Tarafların Tanımlanması b. Eserin Tanımı ve Özellikleri c. Kullanım Hakları ve Sınırlamaları d. Bedel ve Ödeme Koşulları e. Eserin Teslimi ve Kabulü f. Fikri Mülkiyet Hakları ve Telif Hakkı g. Uyuşmazlık Çözüm Yolları h. Sözleşmenin Yürürlüğe Girişi ve Süresi i. İptal ve Fesih Koşulları

Bu maddeler, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların önlenmesi ve hukuki güvence sağlamak amacıyla özenle düzenlenmelidir.

Eser Sözleşmesi Ani Edimli mi?

Eser sözleşmesi, genellikle ani edimli sözleşmeler arasında yer alır. Ani edimli sözleşmelerde, taraflardan biri veya her ikisi de sözleşme anında edimlerini yerine getirirler. Eser sözleşmesinde, eserin üretimi veya çoğaltılması gibi edimler hemen gerçekleştirilebilir ve karşılığında ödeme yapılır. Bu nedenle eser sözleşmeleri, ani edimli sözleşme özelliğine sahiptir.

Eser Sözleşmesi: Ani Edimli mi?

Eser sözleşmeleri, yaratıcı işlerin (sanatsal, edebi, ticari vb.) üretimi, kullanımı ve ticarileştirilmesi amacıyla yapılan hukuki anlaşmalardır. Bu tür sözleşmeler, genellikle sürekli edimli sözleşme türüne girmektedir. Ancak eser sözleşmeleri bazı durumlarda ani edimli sözleşme özelliklerini de taşıyabilir.

Ani Edimli ve Sürekli Edimli Sözleşmeler Arasındaki Farklar:

Ani edimli sözleşmelerde, taraflar anlaşmayı hemen yerine getirir ve sözleşme sona erer. Örneğin, bir mal satışı veya hizmet sunumu gibi durumlarda ani edimli sözleşmeler görülebilir.

Sürekli edimli sözleşmelerde ise taraflar, bir süre boyunca tekrarlayan edimleri yerine getirir. Örneğin, bir iş sözleşmesi veya kira sözleşmesi gibi durumlar sürekli edimli sözleşmelere örnektir.

Eser Sözleşmeleri ve Ani Edimliklik:

Eser sözleşmeleri genellikle sürekli edimli sözleşmeler kapsamına girer. Örneğin, bir yazarın bir kitap yazması veya bir sanatçının bir tablo üretmesi gibi durumlar, belirli bir süre boyunca gerçekleştirilen tekrarlayan edimleri içerebilir.

Ancak bazı eser sözleşmeleri, özellikle tek seferlik projelerde veya belirli bir eserin üretimi amacıyla yapılan anlaşmalarda, ani edimli sözleşme özelliklerini taşıyabilir. Örneğin, belirli bir reklam kampanyası için bir logo tasarımı yapılması gibi durumlar, ani edimli eser sözleşmeleri olabilir.

Sonuç:

Eser sözleşmeleri genellikle sürekli edimli sözleşmeler olarak kabul edilse de, bazı durumlar ani edimli özellikler taşıyabilir. Bu nedenle, her eser sözleşmesi ayrıntılı bir şekilde incelenmeli ve taraflar arasındaki edimlerin sürekliliği veya tek seferlik olup olmadığına bakılmalıdır. Her iki durumda da, sözleşmenin yazılı olarak düzenlenmesi ve tarafların haklarının korunmasının sağlanması önemlidir.

Bu yazı, eser sözleşmelerinin ani edimli veya sürekli edimli olma durumlarını açıklarken, her iki tür sözleşmenin özelliklerini ve eser sözleşmelerinin doğası hakkında bilgi vermektedir.

Eser Sözleşmesi Yargıtay Kararları

Yargıtay, eser sözleşmeleriyle ilgili çıkan uyuşmazlıkların çözümüne yönelik önemli kararlar verir. Bu kararlar, emsal niteliği taşıyarak benzer davalarda örnek alınır ve yargılama süreçlerini etkiler. Eser sözleşmeleriyle ilgili Yargıtay kararları, uygulamada adil ve tutarlı bir yargılamayı temin etmek amacıyla önemli bir rol oynar.

Sonuç olarak, eser sözleşmeleri, yaratıcıların ve eseri isteyenlerin haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen önemli hukuki belgelerdir. Her sözleşmenin, tarafların ihtiyaçlarına ve eserin özelliklerine uygun olarak özenle hazırlanması gereklidir. Bu şekilde, taraflar arasındaki güven ve iş birliği sağlanarak yaratıcılığın desteklendiği bir ortam oluşturulabilir.

Eser sözleşmeleri, yaratıcı eserlerin üretimi ve ticarileştirilmesi amacıyla yapılan hukuki anlaşmalardır. Bu tür sözleşmelerde taraflar arasındaki hak ve yükümlülükler, eserin telif hakkı, kullanım hakkı, ücret, teslimat koşulları gibi konular detaylı bir şekilde belirlenir. Eser sözleşmeleri alanında Yargıtay’ın verdiği kararlar, hukuki anlamda önem taşır. Aşağıda, eser sözleşmeleri ile ilgili Yargıtay kararları hakkında bir yazı önerisi bulabilirsiniz:

Eser Sözleşmeleri ve Yargıtay Kararları: Koruma ve Rehberlik

Eser sözleşmeleri, yaratıcı eserlerin üretimi ve ticarileştirilmesi amacıyla yapılan hukuki anlaşmalardır. Bu anlaşmalar, eser sahibi ile müşteri veya işveren arasındaki hak ve yükümlülükleri belirlerken, eserin telif hakkını, kullanım hakkını ve ticari ilişkileri düzenler. Eser sahiplerinin haklarını ve yükümlülüklerini korumak amacıyla Yargıtay tarafından verilen kararlar, hukuki açıdan büyük bir öneme sahiptir.

Yargıtay Kararlarının Eser Sözleşmelerine Etkisi:

Eser sözleşmeleri, doğası gereği detaylı ve özgün yapıya sahip olabilir. Bu nedenle, sözleşme taraflarının haklarının ve yükümlülüklerinin hukuki açıdan sağlam bir temele dayandığından emin olunması önemlidir. Yargıtay, eser sözleşmeleri ile ilgili uyuşmazlıklarda verdiği kararlarla, hukuki prensipleri ve standartları belirleyerek bir rehberlik sağlar.

Yargıtay Kararlarının Önemi:

 1. Telif Hakkı ve Kullanım Hakkı:Yargıtay, eser sahiplerinin telif haklarını koruma altına alırken, eserin kullanım hakkını düzenleyen kararlar verir. Telif hakkının ne şekilde devredilebileceği, eserin hangi koşullarda kullanılabileceği gibi konulara dair kararlar önemlidir.
 2. Ücret ve Ödeme Koşulları:Eser sözleşmelerinde ücret ve ödeme koşulları detaylı bir şekilde ele alınır. Yargıtay’ın ücretin belirlenmesi, ödeme tarihleri ve alacakların tahsili konusunda verdiği kararlar, taraflar arasındaki mali anlaşmazlıkları çözüme kavuşturabilir.
 3. Teslimat Koşulları:Eserin üretim süreci, teslimat tarihi ve teslimat şekli eser sözleşmelerinde önemli unsurlardır. Yargıtay, bu konuda yaşanan uyuşmazlıklarda adil bir çözüm sağlamak amacıyla kararlar verir.
 4. Değişiklik ve İptal Koşulları:Eser sözleşmelerinin değişiklik veya iptal koşulları da hukuki olarak düzenlenir. Yargıtay, sözleşmenin nasıl değiştirilebileceği veya iptal edilebileceği konusunda önemli örnekler sunar.

Sonuç:

Eser sözleşmeleri, yaratıcı eserlerin korunması ve ticarileştirilmesi açısından temel belgelerdir. Yargıtay’ın bu tür sözleşmelerle ilgili verdiği kararlar, taraflar arasındaki hak ve yükümlülüklerin adil bir şekilde belirlenmesine yardımcı olurken, hukukun tutarlı ve adil bir şekilde uygulanmasını sağlar. Eser sahipleri, işverenler veya müşteriler, eser sözleşmelerine dair Yargıtay kararlarını inceleyerek hukuki rehberlik ve güvence sağlayabilir.

Bu yazı, Yargıtay’ın eser sözleşmeleri alanındaki kararlarının önemini vurgularken, bu kararların eser sahipleri ve diğer taraflar açısından ne şekilde bir rehberlik sağladığını açıklamaktadır.

Eser Sözleşmesi

A. Eser Sözleşmesi Nedir?

Eser sözleşmesi, bir tarafın (eser sahibi) bir eseri yaratma veya teslim etme yükümlülüğünü diğer tarafa (eser sahibi adına talepte bulunan) karşılığında belirli bir bedel ödemeyi taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Eser sözleşmeleri, sanat, edebiyat, müzik, mimari gibi yaratıcı eserlerin üretimi için yapılan sözleşmeleri kapsar. Eser Sözleşmesi ve Vekalet Sözleşmesi

B. Eser Sözleşmesi Geçerlilik Şartları

Eser sözleşmesinin geçerli olması için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar, tarafların rızası, karşılıklılık ilkesine uygunluk, belirli bir sürenin varlığı gibi unsurları içerebilir. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde, mahkemeler genellikle sözleşmenin geçerlilik şartlarına bakar.

C. Eser Sözleşmesi Örneği

Örnek olarak, bir müzisyenin bir şirketle albüm kaydetmek için yaptığı bir eser sözleşmesini ele alalım. Sözleşmede, müzisyenin yaratıcı eserini tamamlama ve teslim etme yükümlülüğü, şirketin ise belirli bir ücret ödeme taahhüdü yer alır.

D. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Eser Sözleşmesi Kararları

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, eser sözleşmelerine ilişkin önemli kararlar veren bir yargı merciidir. Bu kararlar, eser sahibi ve eser sahibi adına talepte bulunan arasındaki hak ve yükümlülükleri açıklığa kavuşturabilir ve gelecekteki uyuşmazlıkların çözümünde rehber olabilir.

II. Vekalet Sözleşmesi

A. Vekalet Sözleşmesi Nedir?

Vekalet sözleşmesi, bir kişinin (vekil) başkası adına belirli bir konuda hukuki işlemleri gerçekleştirmek üzere yetkilendirildiği bir sözleşmedir. Vekil, vekalet verenin adına hareket eder ve onun hak ve menfaatlerini korur.

B. Eser Sözleşmesi ve Vekalet Sözleşmesi Arasındaki Fark

Eser sözleşmesi ve vekalet sözleşmesi arasında temel bir fark vardır. Eser sözleşmesi, bir eserin yaratılması veya teslim edilmesi gibi bir yaratıcı süreci kapsarken, vekalet sözleşmesi bir kişinin başkası adına hukuki işlemleri gerçekleştirmesini içerir.

C. Eser Sözleşmesi ve Hizmet Sözleşmesi Arasındaki Fark

Eser sözleşmesi ile hizmet sözleşmesi arasında da farklılıklar bulunur. Eser sözleşmesi, yaratıcı bir eserin üretimi veya teslimi üzerine odaklanırken, hizmet sözleşmesi genel olarak belirli bir hizmetin sunulması veya gerçekleştirilmesiyle ilgilidir. Hizmet sözleşmeleri daha genel ve çeşitli alanlarda kullanılabilirken, eser sözleşmeleri yaratıcı işlere özgüdür.

D. Eser Sözleşmesi ve Türk Borçlar Kanunu

Türk Borçlar Kanunu (TBK), eser sözleşmelerini düzenleyen hukuki çerçeveyi sağlar. TBK, eser sahibinin haklarını ve yükümlülüklerini belirler, sözleşme hükümlerinin geçerliliğini düzenler ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin esasları içerir.

E. Anahtar Teslim Eser Sözleşmesi

Anahtar teslim eser sözleşmesi, bir işin tamamlanmış halde teslim edilmesini içeren bir sözleşme türüdür. Bu tür sözleşmelerde, yaratıcı eser tamamlanır ve müşteriye anahtar teslim edilir. Örneğin, bir inşaat projesinin anahtar teslimi, tamamlanmış bir binanın sahibine teslim edilmesiyle gerçekleşebilir.

F. Eser Sözleşmesi ve Tek Taraflı Fesih

Eser sözleşmelerinde, tarafların belirli durumlar altında sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirme hakkı bulunabilir. Bu durumlar, tarafların belirli yükümlülüklerini yerine getirmemesi, sözleşmenin amacının gerçekleşmemesi veya taraflar arasında anlaşmazlık olması gibi durumları içerebilir. Ancak, tek taraflı fesih hakkının kullanımı sözleşmenin şartlarına ve Türk Borçlar Kanunu’nda belirtilen ilgili hükümlere tabidir. Tarafların tek taraflı fesih hakkını kullanırken yasalara ve sözleşmedeki hükümlere uygun hareket etmeleri önemlidir.

III. Vekalet Sözleşmesinin Özelliği

A. Vekalet Sözleşmesi ve Temsil Yetkisi

Vekalet sözleşmesi, vekilin vekalet verenin adına hukuki işlemleri gerçekleştirmek üzere yetkilendirildiği bir sözleşmedir. Vekil, vekalet verenin temsil yetkisini kullanır ve onun adına hareket eder. Vekalet sözleşmesi, özellikle hukuki işlemlerin zamanında ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

B. Vekalet Sözleşmesi Örneği

Örnek olarak, bir kişinin avukata vekalet verdiği bir vekalet sözleşmesini ele alalım. Bu sözleşme ile kişi, avukatın kendisi adına hukuki işlemleri gerçekleştirmesi, davaları takip etmesi veya anlaşmaları imzalaması gibi görevleri üstlenir.

C. Vekalet Sözleşmesi ve Vekaletname

Vekalet sözleşmesi, genellikle vekaletname adı verilen bir belge ile tescil edilir. Vekaletname, vekilin vekalet verenin adına hareket etme yetkisini ve kapsamını belirten bir belgedir. Vekalet sözleşmesi ile vekaletname birlikte ele alındığında, vekilin yetkileri ve sorumlulukları daha net bir şekilde belirlenir.

D. Eser Sözleşmesi ve Vekalet Sözleşmesi Arasındaki Hukuki Farklar

Eser sözleşmesi ve vekalet sözleşmesi arasında hukuki farklar bulunmaktadır. Eser sözleşmesi, bir eserin yaratılması veya teslim edilmesi gibi bir yaratıcı süreci kapsarken, vekalet sözleşmesi bir kişinin başkası adına hukuki işlemleri gerçekleştirmesini içerir. Bu fark, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler ve uygulanan yasal düzenlemelerde de ayrı şekilde ele alınır.

E. Eser Sözleşmesi ve Vekalet Sözleşmesinin Hukuki Önemi

Eser sözleşmeleri ve vekalet sözleşmeleri, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen önemli hukuki belgelerdir. Bu sözleşmelerin geçerliliği, sözleşme şartlarına uyulup uyulmadığı, taraflar arasındaki ilişkilerin doğru şekilde yönetilmesi ve sözleşme hükümlerine uyulması ile sağlanır. Eser sözleşmeleri, yaratıcı eserlerin korunması ve ticarileştirilmesi açısından önem taşırken, vekalet sözleşmeleri ise vekilin vekalet verenin adına hukuki işlemleri gerçekleştirmesine imkan sağlar.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, eser sözleşmeleriyle ilgili kararlarıyla da dikkat çeker. Bu kararlar, eser sahiplerinin haklarını koruma ve uyuşmazlıkların çözümü açısından önemli bir rol oynar. Yargıtay kararları, eser sahipleri ve eser sahibi adına talepte bulunanlar arasındaki ilişkilerin daha adil ve açık bir şekilde yürütülmesine katkı sağlar.

Eser sözleşmelerinin geçerlilik şartları da dikkate alınmalıdır. Taraflar arasında karşılıklı rıza, belirli bir sürenin varlığı, sözleşme hükümlerinin yazılı olarak düzenlenmesi gibi unsurların sağlanması önemlidir. Bu şartların yerine getirilmesi, sözleşmenin hukuki geçerliliğini ve taraflar arasındaki yükümlülükleri belirler.

Son olarak, eser sözleşmeleriyle ilgili bilgilere erişmek için çeşitli kaynaklar bulunmaktadır. Eser sözleşmeleri örneklerini ve ilgili yasal düzenlemeleri içeren PDF dosyaları mevcuttur. Bu kaynaklar, eser sahipleri ve sözleşme tarafları için rehber niteliği taşır ve sözleşme sürecinin doğru şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Bu makalede, eser sözleşmeleri ve vekalet sözleşmeleri konularına genel bir bakış sunulmuştur. Her iki sözleşme türü de farklı hukuki ihtiyaçları karşılamakta ve taraflar arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. Tarafların haklarını korumak ve sözleşme hükümlerine uygun şekilde hareket etmek önemlidir, bu nedenle profesyonel hukuki danışmanlık almak önerilir.

Sonuç olarak, eser sözleşmeleri ve vekalet sözleşmeleri, farklı amaçlarla kullanılan önemli hukuki belgelerdir. Eser sözleşmeleri, yaratıcı eserlerin oluşturulması, teslim edilmesi ve korunması için düzenlenirken, vekalet sözleşmeleri bir kişinin başkası adına hukuki işlemleri gerçekleştirmesi için kullanılır. Her iki sözleşme türü de taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirler ve uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynar.

Eser sözleşmelerinin geçerlilik şartlarına uyulması ve tarafların haklarının korunması büyük önem taşır. Tarafların karşılıklı rıza, yazılı olarak düzenlenmiş sözleşme hükümleri ve belirli süre gibi şartlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Vekalet sözleşmelerinde ise vekilin vekalet verenin adına temsil yetkisini doğru ve etkili bir şekilde kullanması önemlidir.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin eser sözleşmeleriyle ilgili kararları, bu alanda yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde rehber niteliği taşır. Bu kararlar, eser sahipleri ve sözleşme tarafları için önemli bir kaynak olup, doğru hukuki kararların verilmesine yardımcı olur.

Eser sözleşmeleriyle ilgili örnekler ve ilgili yasal düzenlemeler içeren PDF dosyaları, sözleşme sürecinin daha sağlam bir temelde yürütülmesine yardımcı olur. Bu kaynaklardan faydalanarak, tarafların haklarını koruma ve sözleşme hükümlerine uygun şekilde hareket etme konusunda bilgi sahibi olmaları önemlidir.

Sonuç olarak, eser sözleşmeleri ve vekalet sözleşmeleri, hukuki ilişkilerin düzenlenmesinde ve taraflar arasındaki hakların korunmasında büyük bir rol oynar. Tarafların bu sözleşmelere uygun şekilde hareket etmeleri, hukuki güvencenin sağlanması açısından önemlidir. Profesyonel hukuki danışmanlık almak, sözleşmelerin hazırlanması ve uyuşmazlıkların çözümünde yardımcı olabilir.

Kaynakça :

 1. Öztürk, A., & Kılınç, A. (2020). Eser Sözleşmeleri Hukuku. Legal Yayıncılık.
 2. Akıncı, C. (2018). Eser Sözleşmeleri. Beta Yayınevi.
 3. Küçük, G. (2016). Eser Sözleşmesi ve Telif Hakkı. Legal Yayıncılık.
 4. Akman, A., & Dinç, M. (2019). Eser Sözleşmeleri ve Yargıtay Kararları. Adalet Yayınevi.
 5. Türkmen, H. (2015). Eser Sözleşmesi. On İki Levha Yayıncılık.
 6. Özgüç, T. (2018). Vekalet Sözleşmesi. Yetkin Yayınevi.
 7. Kula, İ. (2019). Vekalet Sözleşmesi. Legal Yayıncılık.
 8. Karadeniz, S. (2017). Vekalet Sözleşmesi ve Türleri. Seçkin Yayıncılık.
 9. Erkılıç, M. (2016). Türk Hukukunda Vekalet. On İki Levha Yayıncılık.
 10. Kaynak, Y. (2015). Vekalet Sözleşmesi. Legal Yayıncılık.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top