boşanma sebepleri

Boşanma Sebepleri ve Boşanma Davası

Boşanma, evlilik birliğinin sona erdiği ve tarafların yasal olarak ayrıldığı bir süreçtir. Kadının eşinden boşanma sebepleri de çeşitli faktörlere dayanabilir. Kadının eşinden boşanma sebepleri şunlar olabilir:

 1. Eşler Arasındaki Anlaşmazlıklar:Evlilikte zamanla farklı görüşler ve çatışmalar ortaya çıkabilir. Eşler arasındaki süregelen anlaşmazlıklar ve uyumsuzluklar, boşanma sebepleri arasında yer alabilir.
 2. Evlilikte Şiddet ve İstismar:Fiziksel, duygusal veya cinsel şiddet ile eşler arasında yaşanan istismar, kadının eşinden boşanma sebepleri arasında en ciddi olanlardan biridir.
 3. Sadakatsizlik:Eşlerden birinin veya her ikisinin de sadakatsizlik göstermesi, güvenin zedelenmesine ve boşanma sürecinin başlamasına neden olabilir.
 4. Ekonomik Sorunlar:Evlilikte ekonomik sıkıntılar, maddi güvencesizlik ve para yönetimindeki anlaşmazlıklar boşanma sebepleri arasında yer alabilir.
 5. Uyuşmazlık ve İletişim Sorunları:Eşler arasındaki iletişim kopukluğu, anlayış eksikliği ve sürekli uyuşmazlık boşanma kararını etkileyebilir.
 6. Farklı Hayat Hedefleri ve Değerler:Eşlerin hayat hedefleri, değerleri ve beklentileri farklılık gösterebilir. Bu farklılıklar, boşanma sürecine yol açabilir.

En Kolay Boşanma Sebepleri

Boşanma, genellikle karmaşık ve duygusal bir süreçtir. Ancak bazı durumlarda boşanma süreci daha kolay ve çabuk tamamlanabilir. En kolay boşanma sebepleri şunlar olabilir:

 1. Karşılıklı Anlaşma:Eşler arasında karşılıklı anlayış ve uzlaşı varsa, boşanma süreci daha kolay ilerleyebilir.
 2. Evlilik Birliğinin Kısa Süreli Olması:Eğer evlilik birliği kısa süreliyse ve çiftler arasında ortak mal mülk ve çocuk yoksa, boşanma süreci daha hızlı tamamlanabilir.
 3. Anlaşmalı Boşanma:Eşler, boşanma sürecini uzatmadan anlaşmalı boşanma kararı alarak, masrafları ve zamanı en aza indirebilirler.
 4. Hiçbir İhtilafın Olmaması:Eşler arasında mal paylaşımı, velayet veya nafaka gibi hiçbir ihtilafın olmaması, boşanma sürecini kolaylaştırabilir.
 5. Hukuksal Destek:Boşanma sürecinde avukat ve uzmanlardan hukuksal destek almak, işlemlerin düzenli ve hızlı ilerlemesine yardımcı olabilir.

Kesin Boşanma Sebepleri

Boşanma kararı, çiftlerin hayatında kalıcı ve etkileyici bir değişikliktir. Kesin boşanma sebepleri şunlar olabilir:

 1. Yargı Kararı:Mahkeme tarafından verilen boşanma kararı, evliliğin kesin olarak sona erdiğini belirtir.
 2. Nüfus Müdürlüğü Kaydı:Mahkeme kararı doğrultusunda nüfus müdürlüğünde yapılan kayıt işlemi ile boşanma işlemi kesinleşir.
 3. Boşanma Tutar Belirleme:Boşanma süreci sonunda, taraflar arasında mal paylaşımı, nafaka ve velayet düzenlemeleri tamamlanır.

Erkeklerin Boşanma Nedenleri

Erkeklerin boşanma nedenleri, bireysel ve çiftler arası farklılıklara göre değişebilir. Bazı yaygın erkeklerin boşanma nedenleri şunlar olabilir:

 1. İletişim Sorunları:Erkeklerde de kadınlarda olduğu gibi iletişim kopukluğu ve uyumsuzluk boşanma nedenleri arasında yer alabilir.
 2. Ekonomik Zorluklar:İş kaybı, maddi sıkıntılar ve ekonomik zorluklar erkeklerin boşanma kararlarını etkileyebilir.
 3. Sadakatsizlik ve Güven Eksikliği:Erkeklerde de sadakatsizlik ve güven sorunları boşanma sürecinin nedeni olabilir.
 4. Karakter Uyumsuzluğu:Eşler arasında karakter ve kişilik uyumsuzluğu, boşanma sürecine yol açabilir.
 5. Evlilikte Farklı Hedefler:Eşlerin evlilikte farklı hayat hedefleri ve değerleri olması, boşanma nedenleri arasında sayılabilir.

Dinimizde Boşanma Sebepleri

İslam dininde boşanma, evlilik birliğinin sonlandırılması için mümkün olan son çaredir ve birtakım şartlara bağlıdır. Dinimizde boşanma sebepleri şunlar olabilir:

 1. Anlaşmalı Boşanma:Eşlerin karşılıklı anlaşma ile boşanma kararı almaları mümkündür.
 2. Evlilikte İhanet ve Zulüm:Eşlerden birinin veya her ikisinin de ahlaki kuralları ihlal eden davranışlar sergilemesi, boşanma sebepleri arasında sayılabilir.
 3. Uzun Süreli Ayrılık:Eşler arasındaki anlaşmazlıkların çözülemediği ve birlikte yaşamakta zorluk çekildiği durumlarda, uzun süreli ayrılık sonucu boşanma düşünülebilir.

Genel Boşanma Sebepleri

Genel boşanma sebepleri, evliliklerde sıkça karşılaşılan durumlardır ve çiftlerin ilişkisini zorlayan faktörlerdir. Genel boşanma sebepleri şunlar olabilir:

 1. Anlaşmazlıklar ve Tartışmalar:Eşler arasındaki sürekli anlaşmazlıklar ve tartışmalar, boşanma kararını etkileyebilir.
 2. Sadakatsizlik:Eşlerden birinin veya her ikisinin de sadakatsizlik göstermesi, evliliğin temellerini sarsabilir.
 3. Ekonomik Zorluklar:Maddi sıkıntılar ve ekonomik zorluklar, evlilik birliğini olumsuz etkileyebilir.
 4. İletişim Kopukluğu:Eşler arasındaki iletişim eksikliği, anlayışsızlık ve duygusal uzaklaşma, boşanma sürecini hızlandırabilir.
 5. Aile Baskısı ve Çevresel Faktörler:Aile ve çevre baskısı, evlilik birliğini etkileyebilir ve boşanma sürecini tetikleyebilir.

Dinen Kadının Boşanma Sebepleri

İslam dininde kadının boşanma sebepleri de birtakım şartlara bağlı olarak belirlenir. Dinen kadının boşanma sebepleri şunlar olabilir:

 1. Eşin İhmali ve Zulmü:Kadın, eşinin ihmali ve zulmü ile karşılaşırsa, boşanma hakkına sahip olabilir.
 2. Fiziksel ve Duygusal Şiddet:Eşlerden biri veya her ikisi tarafından uygulanan fiziksel veya duygusal şiddet, kadının boşanma hakkını doğurabilir.
 3. Eşin Sadakatsizliği:Kadın, eşinin sadakatsizliği ile karşılaşırsa, boşanma sürecini başlatabilir.
 4. Evlilikte Uyumsuzluk:Kadın, evlilikte uyumsuzluk ve anlaşmazlıklar yaşarsa, boşanma düşünebilir.

Özel ve Genel Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepleri, çiftlerin kişisel deneyimlerine ve yaşadıkları durumlara göre özelleşebilir veya genel kalabilir. Özel boşanma sebepleri, bireysel çiftlerin ilişkisine özgü olan nedenlerdir. Genel boşanma sebepleri ise evliliklerde yaygın olarak karşılaşılan ve birçok çifti etkileyen nedenlerdir.

Sonuç olarak, boşanma süreci kişisel, sosyal ve hukuksal faktörlerin etkisi altındadır. Bu yazıda belirtilen boşanma sebepleri, genel ve yaygın nedenler olarak görülmelidir. Boşanma sürecinde tarafların haklarını koruyabilmeleri için hukuki danışmanlık almak önemlidir. Her durumda, boşanma sürecinin taraflar için en az zararla sonuçlanması ve çocukların korunması önemli bir odak noktası olmalıdır.

Boşanma Davası: Evlilik Birliğinin Sonlandırılması

Boşanma davası, evlilik birliğinin mahkemenin boşanma kararıyla sona erdirilmesi için açılan inşai nitelikte bir dava türüdür. Boşanma davaları, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki farklı şekilde açılabilir. Çekişmeli boşanma davaları da kendi içinde genel ve özel sebeplere dayalı olarak açılabilmektedir.

Genel Sebeplere Dayalı Çekişmeli Boşanma Davası

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Genel sebeplere dayalı olarak açılmış bir çekişmeli boşanma davasında dava sebebi olarak gösterilen olayların “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” sonucuna yol açıp açmadığı tartışılır. Genel boşanma sebepleri, sınırsız olup her yaşanan olay bir genel boşanma sebebi olabilir. Çekişmeli boşanma davasında dava sebebi olarak gösterilebilecek genel boşanma sebeplerine bazı örnekler şunlardır: Boşanma Sebepleri ve Boşanma Davası

Güven sarsıcı davranışlar (örneğin, bir eşin gece yarısı sık sık karşı cinsten bir kişiyle telefon görüşmesi yapması)

Cinsel ilişkiden kaçınma

Eşi doğal olmayan yoldan cinsel birleşmeye zorlama

Eşlerin aile bireylerine kötü davranması ve hakaret etmesi

Aşırı borçlanma sebebiyle icra takibine maruz kalma

Eşini sevmediğini beyan etme

Eşinin bağımsız konut isteğine duyarsız kalma

Eşin ev işlerini yapmaktan kaçınması

Eşlerin çocuklarının bakımı, eğitimi vs. ilgilenmemesi

Evlilik sırlarının başkalarına anlatılması

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede genel boşanma sebepleriyle temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açabilir. Davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı olup çekişmeli boşanma davasının reddini isteyebilir. Bununla birlikte, bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. Yenimahalle Boşanma Avukatı arayanlar dikkat!

Özel Sebeplere Dayalı Çekişmeli Boşanma Davası

Medeni Kanun’a göre, çekişmeli boşanma davası genel ve özel sebeplere dayalı olarak açılabilir. Genel boşanma sebepleri kanunda tek tek belirtilmemişken, özel boşanma sebepleri sınırlı olarak kanunda sayılmıştır. Özel boşanma sebeplerine dayalı çekişmeli boşanma davası açan eş, sadece özel boşanma sebebini ispatlamakla yükümlüdür. Karşı tarafın kusurlu olduğunu ispat yükümlülüğü yoktur. Çekişmeli boşanma davası açmanın özel sebepleri şunlardır:

Zina Sebebiyle Çekişmeli Boşanma Davası

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş zina nedeniyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi, kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

Terk Nedeniyle Çekişmeli Boşanma

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, çekişmeli boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Çekişmeli Boşanma

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

Boşanma Davası Süreci

Boşanma davası, evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sona erdirilmesini amaçlayan hukuki bir süreçtir. Her boşanma davasının belli bir süreci ve prosedürü bulunmaktadır. İşte boşanma davası süreci genel olarak aşağıdaki adımlardan oluşur:

Hukuki Danışmanlık: Boşanma sürecine giren bir taraf, öncelikle bir avukattan hukuki danışmanlık almalıdır. Avukat, boşanma süreci ve haklar konusunda danışana bilgi verir ve gereken adımları belirler.

Boşanma Sebeplerinin Belirlenmesi: Boşanma davası açmak için belirli bir boşanma sebebi gösterilmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar arasında mutabakat sağlanarak ortak bir boşanma sebebi belirlenirken, çekişmeli boşanma davalarında bu sebep mahkeme tarafından belirlenebilir.

Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Boşanma davası açmak için avukat, dava dilekçesini hazırlar. Dilekçede, boşanma sebebi, tarafların talepleri, mal varlığı ve çocuklarla ilgili düzenlemeler gibi detaylar yer alır.

Mahkemeye Başvuru: Dava dilekçesi, yetkili aile mahkemesine sunulur. Mahkeme, dilekçeyi inceleyerek davayı açar ve dava tarihi belirler.

Duruşma ve İddiaların İleri Sürülmesi: Boşanma davası duruşmasında taraflar, iddialarını ve taleplerini mahkeme huzurunda ileri sürerler. Tarafların ve tanıkların ifadeleri dinlenir, deliller sunulur ve savunmalar yapılır.

Tarafların Uzlaşması veya Karar Verme: Duruşmalar sonucunda taraflar uzlaşma sağlayabilir ve anlaşmalı bir boşanma protokolü hazırlayabilirler. Eğer taraflar uzlaşmazsa, mahkeme kararını verir ve boşanma hükümlerini belirler.

Boşanma Kararının Kesinleşmesi: Mahkeme kararı, tarafların itiraz etmemesi veya temyiz sürecinin sona ermesiyle kesinleşir. Kesinleşen boşanma kararıyla birlikte evlilik birliği sona erer ve taraflar resmi olarak boşanmış olurlar.

Boşanma davası süreci, her dava için farklı faktörlere ve detaylara göre değişebilir. Bu nedenle, bir avukattan doğru bilgi ve hukuki destek almak önemlidir. Her iki tarafın da haklarının korunduğu adil bir süreç yürütülmesi amaçlanır.

Kaynakça

 1. Açıkgöz, S. (2018). Türk Hukukunda Boşanma Davalarının İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 18(2), 97-122.
 2. Başpınar, A. (2020). Boşanma Davalarında Tarafların Hakları ve Çocukların Korunması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 13-31.
 3. Karataş, H. (2016). Türk Medeni Kanunu’na Göre Boşanma Sebepleri ve Boşanma Davaları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(23), 615-636.
 4. Altıparmak, S. (2020). Türk Hukukunda Boşanma Davalarında Delillerin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 69(4), 79-104.
 5. Şahin, M. (2017). Boşanma Davalarında Tarafların Uzlaşma Süreci. Journal of Life Economics, 4(2), 1-14.
 6. Akman, Z. (2019). Boşanma Davası Sürecinde Velayet Uygulamaları ve Çocuk Hakları. Fırat Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(1), 195-211.
 7. Erdoğan, A. (2018). Boşanma Davalarında Manevi Tazminat. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(2), 137-162.
 8. Yılmaz, S. (2017). Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı ve Ekonomik Durumun Değerlendirilmesi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1), 209-230.
 9. Kılıç, M. (2016). Boşanma Davalarında Nafaka Uygulamaları ve Yargıtay Kararları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 1-18.
 10. Aslan, A. (2019). Boşanma Davalarında Tedbir Nafakası Uygulamaları. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 277-298.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top