ağır hasarlı ev

Ağır Hasarlı Ev

Depremde ağır hasarlı evler, yapısal olarak büyük ölçüde zarar görmüş ve güvenli bir şekilde oturulamayacak durumda olan binalardır. Bu tür binalar, insanların hayatını ve sağlığını riske atacak kadar ciddi hasarlar almış olabilirler. Depremde ağır hasarlı evlerin genellikle onarımı mümkün olmaz ve yıkılıp yeniden yapılması gerekebilir.

Depremler, dünya genelinde ciddi zararlara yol açabilen doğal afetlerdir. Özellikle depremlerin şiddetli olduğu bölgelerde, yapılar büyük risk altında bulunmaktadır. Bu tür afetlerde en fazla etkilenen yapılar ise ağır hasarlı evlerdir. Peki, depremde ağır hasarlı evler ne olacak? İşte konuyla ilgili düşünceler:

Depremin Etkisi ve Ağır Hasarlı Evler: Depremler, yeryüzünde meydana gelen yer kabuğu hareketleri sonucu oluşurlar. Bu hareketler, yeraltındaki enerjinin aniden serbest bırakılmasıyla gerçekleşir. Depremin şiddeti ve süresi, yer yüzeyindeki yapıları etkiler. Özellikle depremin şiddetli olduğu bölgelerde, ağır hasarlı evler büyük risk altındadır. Bu evler, temel ve taşıyıcı sistemlerinde ciddi çatlaklar, yer değişiklikleri veya çökme gibi hasarlar gösteren yapılardır.

Ağır Hasarlı Evlerin Durumu: Depremlerde ağır hasarlı evler genellikle insanların yaşam güvenliğini tehlikeye atar. Çatlamış duvarlar, çökmüş çatılar ve hasar görmüş temel sistemleri, evin dayanıklılığını azaltır. Bu durumda evler, hem yaşanabilirlik açısından risk taşır hem de çevresel tehlikeler yaratabilir. Ağır hasarlı evler, depremin ardından yeniden kullanıma uygun hale getirilmeden tehlike oluşturmaya devam eder.

Ne Yapılabilir?

 1. Değerlendirme ve Sınıflandırma:Depremin ardından uzman ekipler, binaları değerlendirir ve hasar seviyelerine göre sınıflandırır. Ağır hasarlı evler belirlendikten sonra, bu evlerin insan güvenliği açısından ne kadar risk taşıdığı değerlendirilir.
 2. Onarım veya Yıkım:Ağır hasarlı evler için iki ana seçenek vardır. Birincisi, yapısal olarak onarılarak yeniden kullanıma hazır hale getirilmesidir. Ancak bu seçenek, hasarın boyutuna ve bina özelliklerine göre değişebilir. İkinci seçenek ise yapının tamamen yıkılması ve yeniden inşa edilmesidir.
 3. Yeniden İnşa:Ağır hasarlı evlerin yeniden inşası, daha güvenli ve dayanıklı yapılar oluşturmak için fırsat sunar. Yeniden inşa sürecinde modern yapı teknikleri ve deprem dayanıklılığı gözetilerek binalar tasarlanabilir.
 4. Eğitim ve Farkındalık:Depremlere karşı toplumun bilinçlendirilmesi büyük önem taşır. Yerel halkın deprem risklerini anlaması ve güvenli yapılara geçişi teşvik eden eğitim programları, gelecekteki afetlerde zararları en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, depremde ağır hasarlı evler ciddi bir risk oluşturur. Bu evlerin onarımı veya yeniden inşası, toplumun güvenliğini ve gelecekteki afetlere karşı dayanıklılığını artırmada kritik bir rol oynar. Uzman görüşleri, yerel yönetimler ve toplum işbirliğiyle, deprem riski taşıyan bölgelerde daha güvenli yaşam alanları oluşturmak mümkündür.

Depremde Ağır Hasar Evlere Devlet Desteği 2023

2023 yılı itibarıyla, Türkiye’de meydana gelen depremlerde ağır hasarlı evlere devlet desteği sunulması, afet durumuna bağlı olarak değişebilecek yasal düzenlemeler ve devlet politikalarına göre belirlenir. Devlet desteği genellikle afetzedelere yönelik acil ihtiyaçları karşılamayı ve mağduriyetlerin giderilmesini amaçlar.

Depremde Ağır Hasar Görmüş Evlere Devlet Desteği: Toplumsal Dayanışmanın İfadesi

Depremler, insanoğlunun karşılaştığı en büyük doğal tehditlerden biri olarak hayatımızda yer edinmiştir. Ülkemiz gibi deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde, deprem sonrası ağır hasar gören evlerin durumu hem bireylerin hem de toplumun güvenliği açısından büyük bir önem taşır. 2023 yılında da, depremde ağır hasar gören evlere yönelik devlet desteği, toplumsal dayanışmanın ve vatandaşların güvencesi olarak ön plana çıkmaktadır.

 1. Acil Yardım ve Barınma Desteği:Deprem anı ve sonrasında en öncelikli ihtiyaçlardan biri güvenli barınmadır. Devlet, depremde ağır hasar gören evlerin sahiplerine ve sakinlerine geçici barınma sağlamak üzere çeşitli önlemler alır. Bu kapsamda, prefabrik konutlar, barınma merkezleri veya acil barınma çözümleri ile depremzedelerin mağduriyeti en aza indirilir.
 2. Hasar Tespit ve Değerlendirme:Depremin etkisiyle ağır hasar gören evlerin tespiti, profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirilir. Devlet, hasar tespiti sonucunda evlerin hangi kategoride olduğunu belirler ve bu bilgiye dayalı olarak nasıl bir desteğe ihtiyaç duyulduğunu değerlendirir.
 3. Finansal Destek ve Krediler:Devlet, depremde ağır hasar gören evlerin onarımı veya yeniden inşası için finansal destek sağlayarak vatandaşların yükünü hafifletir. Düşük faizli krediler veya hibe yardımları, ekonomik olarak zor durumda olan bireylerin de güvenli konutlara erişimini kolaylaştırır.
 4. Vergi ve Harç İndirimleri:Deprem sonrası ağır hasar görmüş evlerin onarımı veya yeniden inşası süreçlerinde vergi indirimleri veya harç muafiyetleri gibi ekonomik kolaylıklar sağlanabilir. Bu tür teşvikler, vatandaşların konutlarını yeniden inşa etme sürecindeki mali yüklerini azaltır.
 5. Yeniden İnşa Projeleri ve Planlaması:Devlet, deprem riski taşıyan bölgelerde yeniden inşa projelerini destekler ve bu projelerin depreme dayanıklı ve modern inşaat standartlarına uygun olarak tasarlanmasını sağlar. Bu sayede gelecekteki depremlere karşı daha dirençli yapılar oluşturulabilir.
 6. Eğitim ve Farkındalık:Depremde ağır hasar gören evlere devlet desteği sadece maddi yardımlarla sınırlı değildir. Devlet, vatandaşları deprem riskleri ve güvenli yapı standartları konusunda eğitmek ve bilinçlendirmek için kampanyalar düzenleyebilir.

Sonuç olarak, depremde ağır hasar görmüş evlere devlet desteği, toplumun dayanışmasını ve vatandaşların güvencesini yansıtan önemli bir adımdır. Bu destekler, depremin yarattığı zararları en aza indirerek, vatandaşların güvenli, sağlam ve sürdürülebilir yaşam alanlarına sahip olmalarını sağlamaktadır. 2023 yılında da bu tür destekler, ülkemizin afetlere karşı daha güçlü bir şekilde hazırlıklı olmasına katkı sağlamaktadır.

Depremde Ağır Hasar Evlere Devlet Desteği

Depremde ağır hasarlı evlere devlet desteği, afetzedelere yardım etmek ve acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağlanır. Devlet, depremzedelere barınma, sağlık hizmetleri, geçim desteği gibi çeşitli yardımlar sunabilir. Bu yardımlar, afet durumuna göre ve mevcut bütçe imkanlarına bağlı olarak değişebilir.

2023 yılı itibarıyla, Türkiye’de meydana gelen depremlerde ağır hasarlı evlere devlet desteği sunulması, afet durumuna bağlı olarak değişebilecek yasal düzenlemeler ve devlet politikalarına göre belirlenir. Devlet desteği genellikle afetzedelere yönelik acil ihtiyaçları karşılamayı ve mağduriyetlerin giderilmesini amaçlar.

Depremde Ağır Hasar Görmüş Evlere Devlet Desteği: Toplumsal Dayanışmanın İfadesi

Depremler, insanoğlunun karşılaştığı en büyük doğal tehditlerden biri olarak hayatımızda yer edinmiştir. Ülkemiz gibi deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerde, deprem sonrası ağır hasar gören evlerin durumu hem bireylerin hem de toplumun güvenliği açısından büyük bir önem taşır. 2023 yılında da, depremde ağır hasar gören evlere yönelik devlet desteği, toplumsal dayanışmanın ve vatandaşların güvencesi olarak ön plana çıkmaktadır.

 1. Acil Yardım ve Barınma Desteği:Deprem anı ve sonrasında en öncelikli ihtiyaçlardan biri güvenli barınmadır. Devlet, depremde ağır hasar gören evlerin sahiplerine ve sakinlerine geçici barınma sağlamak üzere çeşitli önlemler alır. Bu kapsamda, prefabrik konutlar, barınma merkezleri veya acil barınma çözümleri ile depremzedelerin mağduriyeti en aza indirilir.
 2. Hasar Tespit ve Değerlendirme:Depremin etkisiyle ağır hasar gören evlerin tespiti, profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirilir. Devlet, hasar tespiti sonucunda evlerin hangi kategoride olduğunu belirler ve bu bilgiye dayalı olarak nasıl bir desteğe ihtiyaç duyulduğunu değerlendirir.
 3. Finansal Destek ve Krediler:Devlet, depremde ağır hasar gören evlerin onarımı veya yeniden inşası için finansal destek sağlayarak vatandaşların yükünü hafifletir. Düşük faizli krediler veya hibe yardımları, ekonomik olarak zor durumda olan bireylerin de güvenli konutlara erişimini kolaylaştırır.
 4. Vergi ve Harç İndirimleri:Deprem sonrası ağır hasar görmüş evlerin onarımı veya yeniden inşası süreçlerinde vergi indirimleri veya harç muafiyetleri gibi ekonomik kolaylıklar sağlanabilir. Bu tür teşvikler, vatandaşların konutlarını yeniden inşa etme sürecindeki mali yüklerini azaltır.
 5. Yeniden İnşa Projeleri ve Planlaması:Devlet, deprem riski taşıyan bölgelerde yeniden inşa projelerini destekler ve bu projelerin depreme dayanıklı ve modern inşaat standartlarına uygun olarak tasarlanmasını sağlar. Bu sayede gelecekteki depremlere karşı daha dirençli yapılar oluşturulabilir.
 6. Eğitim ve Farkındalık:Depremde ağır hasar gören evlere devlet desteği sadece maddi yardımlarla sınırlı değildir. Devlet, vatandaşları deprem riskleri ve güvenli yapı standartları konusunda eğitmek ve bilinçlendirmek için kampanyalar düzenleyebilir.

Sonuç olarak, depremde ağır hasar görmüş evlere devlet desteği, toplumun dayanışmasını ve vatandaşların güvencesini yansıtan önemli bir adımdır. Bu destekler, depremin yarattığı zararları en aza indirerek, vatandaşların güvenli, sağlam ve sürdürülebilir yaşam alanlarına sahip olmalarını sağlamaktadır. 2023 yılında da bu tür destekler, ülkemizin afetlere karşı daha güçlü bir şekilde hazırlıklı olmasına katkı sağlamaktadır.

Ağır Hasarlı Bina Ne Demek?

Ağır hasarlı bina, bir deprem veya diğer doğal afet sonucunda büyük ölçüde hasar görmüş ve güvenli bir şekilde kullanılamayacak durumda olan yapıdır. Bu tür binaların çoğu yapısal olarak zarar görmüş ve onarılmaları mümkün olmayacak kadar ciddi şekilde hasar almıştır.

Ağır Hasarlı Binalar Ne Olacak?

Depremler, yer kabuğundaki hareketler sonucu meydana gelen doğal afetlerdir ve genellikle binalara ciddi zararlar verebilirler. Depremde ağır hasar görmüş binalar ise ciddi bir risk oluşturur ve ne yapılacağı konusunda önemli kararlar gerektirir. İşte ağır hasarlı binaların geleceği ile ilgili düşünceler:

 1. Hasar Değerlendirmesi:Ağır hasar görmüş binaların ilk adımı, uzman ekipler tarafından yapılacak detaylı bir hasar değerlendirmesidir. Bu değerlendirme sonucunda bina sahipleri ve yöneticileri, binanın ne kadar risk taşıdığını ve hangi tür onarım veya yeniden inşa işlemlerine ihtiyaç duyulduğunu öğrenirler.
 2. Onarım Olasılığı:Eğer ağır hasarlı bina onarılabilir durumdaysa, profesyonel inşaat mühendisleri ve uzman ekipler tarafından yapılacak onarım çalışmaları planlanır. Yapının taşıyıcı sistemleri, duvarları, çatısı ve diğer önemli bileşenleri onarılabilir ve güçlendirilebilir. Ancak onarım süreci, hasarın boyutuna, binanın yaşı ve diğer faktörlere göre değişebilir.
 3. Yeniden İnşa:Eğer ağır hasarlı bina onarım için uygun değilse veya maliyetli olabilirse, yeniden inşa seçeneği değerlendirilir. Yeniden inşa süreci, modern inşaat teknikleri ve güvenlik standartlarına uygun olarak planlanır. Bu seçenekte eski yapının yıkılması ve yeni bir yapı inşa edilmesi gerekebilir.
 4. Güvenlik ve Dayanıklılık:Her iki seçenekte de önemli olan şey, yeni veya onarılmış yapının depreme dayanıklı, güvenli ve sağlam bir şekilde inşa edilmesidir. Depremlere karşı dayanıklı binaların tasarımı ve inşası, gelecekteki afetlerde zararı en aza indirme amacını taşır.
 5. Toplumsal ve Yönetsel İşbirliği:Ağır hasarlı binaların ne yapılacağına dair kararlar alınırken, toplumsal ve yönetsel işbirliği büyük önem taşır. Bina sahipleri, yerel yönetimler, inşaat uzmanları ve diğer paydaşlar arasında yapılan işbirliği, en iyi çözümlerin bulunmasına yardımcı olur.
 6. Yeniden Yerleşim ve Planlama:Eğer ağır hasarlı binalar yıkılacak ve yeniden inşa edilecekse, bu süreç sırasında doğru yerleşim planlaması da yapılmalıdır. Binaların güvenli ve sağlam alanlara inşa edilmesi, gelecekteki depremlere karşı toplumun dayanıklılığını artırır.

Ağır hasarlı binaların geleceği, birçok faktörü içeren karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte güvenlik, ekonomik faktörler, çevresel etkiler ve toplumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalıdır. Depremlere karşı dayanıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, ağır hasarlı binaların geleceği konusunda alınacak kararların temel amacı olmalıdır.

Ağır Hasarlı Binalar Ne Olacak?

Ağır hasarlı binalar, genellikle güvenlik nedenleriyle oturulamaz durumda olduklarından yıkılır ve yeniden yapılırlar. Bu süreç, yapı güvenliği ve inşaat mühendisliği standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilir. Yıkım ve yeniden yapıma karar verme sürecinde, ilgili belediye ve inşaat otoriteleri tarafından teknik inceleme ve değerlendirmeler yapılır.

Ağır Hasarlı Binalar Ne Olacak?

Depremler, yer kabuğundaki hareketler sonucu meydana gelen doğal afetlerdir ve genellikle binalara ciddi zararlar verebilirler. Depremde ağır hasar görmüş binalar ise ciddi bir risk oluşturur ve ne yapılacağı konusunda önemli kararlar gerektirir. İşte ağır hasarlı binaların geleceği ile ilgili düşünceler:

 1. Hasar Değerlendirmesi:Ağır hasar görmüş binaların ilk adımı, uzman ekipler tarafından yapılacak detaylı bir hasar değerlendirmesidir. Bu değerlendirme sonucunda bina sahipleri ve yöneticileri, binanın ne kadar risk taşıdığını ve hangi tür onarım veya yeniden inşa işlemlerine ihtiyaç duyulduğunu öğrenirler.
 2. Onarım Olasılığı:Eğer ağır hasarlı bina onarılabilir durumdaysa, profesyonel inşaat mühendisleri ve uzman ekipler tarafından yapılacak onarım çalışmaları planlanır. Yapının taşıyıcı sistemleri, duvarları, çatısı ve diğer önemli bileşenleri onarılabilir ve güçlendirilebilir. Ancak onarım süreci, hasarın boyutuna, binanın yaşı ve diğer faktörlere göre değişebilir.
 3. Yeniden İnşa:Eğer ağır hasarlı bina onarım için uygun değilse veya maliyetli olabilirse, yeniden inşa seçeneği değerlendirilir. Yeniden inşa süreci, modern inşaat teknikleri ve güvenlik standartlarına uygun olarak planlanır. Bu seçenekte eski yapının yıkılması ve yeni bir yapı inşa edilmesi gerekebilir.
 4. Güvenlik ve Dayanıklılık:Her iki seçenekte de önemli olan şey, yeni veya onarılmış yapının depreme dayanıklı, güvenli ve sağlam bir şekilde inşa edilmesidir. Depremlere karşı dayanıklı binaların tasarımı ve inşası, gelecekteki afetlerde zararı en aza indirme amacını taşır.
 5. Toplumsal ve Yönetsel İşbirliği:Ağır hasarlı binaların ne yapılacağına dair kararlar alınırken, toplumsal ve yönetsel işbirliği büyük önem taşır. Bina sahipleri, yerel yönetimler, inşaat uzmanları ve diğer paydaşlar arasında yapılan işbirliği, en iyi çözümlerin bulunmasına yardımcı olur.
 6. Yeniden Yerleşim ve Planlama:Eğer ağır hasarlı binalar yıkılacak ve yeniden inşa edilecekse, bu süreç sırasında doğru yerleşim planlaması da yapılmalıdır. Binaların güvenli ve sağlam alanlara inşa edilmesi, gelecekteki depremlere karşı toplumun dayanıklılığını artırır.

Ağır hasarlı binaların geleceği, birçok faktörü içeren karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte güvenlik, ekonomik faktörler, çevresel etkiler ve toplumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalıdır. Depremlere karşı dayanıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, ağır hasarlı binaların geleceği konusunda alınacak kararların temel amacı olmalıdır.

Az Hasarlı Bina Tapuya İşlenir mi?

Az hasarlı binalar, deprem veya diğer doğal afetlerde hafif hasar almış ve güvenli bir şekilde kullanılabilecek durumda olan yapılar olarak değerlendirilir. Az hasarlı binaların tapuya işlenip işlenmeyeceği, mevcut yasal düzenlemelere ve belediye yönetmeliklerine göre değişebilir. Bazı durumlarda, az hasarlı binaların inceleme ve onarım raporları tapuda işlem görebilir.

Az Hasarlı Bina Tapuya İşlenir mi?

Depremler gibi doğal afetler, yapıların dayanıklılığını test edebilir ve bazen binalarda hasara neden olabilir. Bu durumda, “az hasarlı bina” terimi karşımıza çıkar. Az hasarlı binalar, depremin etkisiyle belirli derecede zarar görmüş ancak kullanılabilir durumda olan yapılardır. Peki, az hasarlı bina tapuya işlenir mi? Bu sorunun cevabını ele alalım.

Az Hasarlı Bina Nedir?

Az hasarlı bina, deprem sonucu belli ölçüde zarar görmüş ancak yapısal bütünlüğünü koruyabilen bir binayı ifade eder. Genellikle duvarlarda çatlaklar, küçük sıva dökülmeleri veya diğer yüzey hasarları gibi görsel belirtiler az hasarlı binalarda görülebilir.

Tapu İşlemi ve Az Hasarlı Binalar:

Az hasarlı binaların tapu işlemi, birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. İlk olarak, bina sahibi ve yerel tapu dairesinin politikalarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak şunları göz önünde bulundurmak önemlidir:

 1. Hasar Durumu ve Değerlendirme:Bina sahibi, binanın hasar durumunu profesyonel bir inşaat mühendisi veya uzman ekipler aracılığıyla değerlendirmelidir. Bu değerlendirme, bina üzerinde meydana gelen zararın boyutunu ve güvenli kullanılabilirliği belirlemeye yardımcı olur.
 2. Resmi Belgeler ve Raporlar:Tapu işlemleri sırasında, az hasarlı bina için resmi bir değerlendirme raporu ve hasar durumunu gösteren belgeler sunmak gerekebilir. Bu rapor, bina sahibinin az hasarlı olduğunu kanıtlamasına yardımcı olabilir.
 3. Yerel Kurallar ve Yönetmelikler:Bölgenin yerel yönetmelikleri ve yasaları da tapu işlemi için etkili olabilir. Yerel yönetmelikler, hasar durumuna ve binanın güvenli kullanılabilirliğine göre tapu işlemine izin verebilir veya gereksinimleri belirleyebilir.
 4. Sigorta ve Finansal Durum:Binanın sigorta durumu ve finansal geçmişi de tapu işlemi için etkili olabilir. Sigorta şirketlerinin hasar değerlendirmeleri ve ödeme süreçleri, tapu işleminin seyrini etkileyebilir.

Sonuç olarak, az hasarlı bina tapuya işlenirken bir dizi faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Bu faktörler bina sahibi, yerel yönetmelikler, bina değerlendirmesi ve belgeler gibi unsurları içerir. Ancak her durum farklıdır, bu nedenle tapu işlemi için en iyi yaklaşımı belirlemek için uzman tavsiyesi almak önemlidir.

Ağır Hasarlı Bina Yardımı

Ağır hasarlı bina yardımı, afetzedelere yönelik olarak devlet veya diğer yardım kuruluşları tarafından sağlanır. Bu yardımlar, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması, temel ihtiyaçların giderilmesi ve mağduriyetlerinin en aza indirilmesi amacıyla yapılır. Ağır hasarlı bina yardımları, depremzedelere ve afetzedelere yönelik olarak çeşitli yardım paketleri ve programlar şeklinde sunulabilir.

Ağır Hasarlı Bina Yardımı: Toplumsal Dayanışmanın Bir Göstergesi

Depremler gibi doğal afetler, insanların yaşamlarını ve yaşam alanlarını ciddi şekilde etkileyebilir. Ağır hasarlı binalar da bu afetlerin etkisi altında kalan ve ciddi zarar görmüş yapıları ifade eder. Ancak böylesi zorlu durumlarda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma, ağır hasarlı bina yardımlarının en önemli bileşenlerinden biri haline gelir. İşte ağır hasarlı bina yardımı ile ilgili düşünceler:

 1. Acil Barınma ve Temel İhtiyaçlar:Depremler sonrasında ağır hasar görmüş binalarda yaşayan insanların acil barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması en öncelikli konudur. Devlet, yerel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler, afetzedelere geçici barınma alanları, yiyecek, su, giyim gibi temel ihtiyaçları sağlayarak yardımcı olurlar.
 2. Hasar Tespit ve Değerlendirme:Ağır hasarlı bina yardımı süreci, hasar tespit ve değerlendirme çalışmalarıyla başlar. Uzman ekipler, binaların hangi seviyede hasar gördüğünü belirler ve bu bilgiye dayanarak nasıl bir yardım süreci izleneceğini planlarlar.
 3. Finansal ve Materyal Yardımlar:Ağır hasarlı binaların onarımı veya yeniden inşası, genellikle maddi kaynak gerektiren işlemlerdir. Devlet, yerel yönetimler, uluslararası yardım kuruluşları ve vatandaşlar, maddi ve materyal yardımlarla afetzedelere destek olurlar. Bu yardımlar, inşaat malzemeleri, ekipmanlar veya maddi yardımlar şeklinde olabilir.
 4. Psikososyal Destek:Ağır hasarlı bina yardımı sadece maddi destekle sınırlı değildir. Afetzedelerin duygusal ve psikolojik ihtiyaçlarının da karşılanması önemlidir. Psikososyal destek programları, insanların travma sonrası süreçte güçlenmelerine yardımcı olabilir.
 5. Yeniden İnşa ve Güvenli Yaşam Alanları:Ağır hasarlı bina yardımı, uzun vadeli bir çaba gerektirir. Yeniden inşa sürecinde modern yapı teknikleri ve güvenlik standartlarına uygun olarak yapılar oluşturmak, gelecekteki afetlere karşı dayanıklılığı artırır.
 6. Eğitim ve Farkındalık:Ağır hasarlı bina yardımı, deprem ve doğal afet risklerine karşı toplumsal farkındalığı artırmak için bir fırsattır. Eğitim programları, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve güvenli yapılar inşa etmenin önemini vurgular.

Sonuç olarak, ağır hasarlı bina yardımı, toplumsal dayanışmanın ve insanlık duygusunun en güzel örneklerinden biridir. Depremler gibi afetlerde, insanların birbirine destek olması ve yardım elini uzatması, zararları en aza indirme ve yeniden güvenli yaşam alanları oluşturma amacını taşır. Bu yardımların etkili bir şekilde koordine edilmesi, afetzedelerin hayatlarını yeniden inşa etmelerine ve güçlenmelerine yardımcı olur.

Orta Hasarlı Bina Ne Demek?

Orta hasarlı bina, bir deprem veya doğal afet sonucunda yapıda orta düzeyde hasar meydana gelmiş olan yapıdır. Bu tür binalarda genellikle ciddi yapısal sorunlar bulunur ve tamirat gerektirir. Orta hasarlı binalar, güvenli bir şekilde oturulabilmesi için yapısal analizler ve teknik incelemeler sonucunda değerlendirilir.

Depremde orta hasarlı binalar, daha hafif hasarlı binalara kıyasla daha ciddi yapısal sorunlar içerebilir. Bu tür binaların hasar durumu, binanın yaşına, inşa edildiği malzemenin kalitesine ve deprem sırasındaki etkilere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Orta hasarlı binalar, çoğunlukla tamir edilebilir ve yeniden güvenli hale getirilebilir.

Orta hasarlı binalar, güvenlik açısından bir risk taşıdığı için tamirat süreci dikkatli bir şekilde yürütülmelidir. İnşaat mühendisleri ve uzmanlar, binanın yapısal analizini yaparak hangi bölgelerin onarıma ihtiyaç duyduğunu belirler ve uygun yöntemlerle tamirat gerçekleştirirler. Amacı, binanın yeniden sağlam ve güvenli bir yapı haline getirilmesidir.

Orta hasarlı binaların tamirat süreci, ilgili belediye ve inşaat otoriteleri tarafından izlenir ve denetlenir. Deprem sonrasında orta hasarlı binaların güvenli bir şekilde kullanılabilir hale getirilmesi, afetzedelerin güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için önemlidir.

Unutulmamalıdır ki her deprem durumu farklıdır ve orta hasarlı bina tanımı, depremin şiddetine ve yapıdaki hasar düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Deprem sonrasında bina hasarlarının değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için uzman görüşüne başvurmak önemlidir. Bina hasarlarının doğru bir şekilde değerlendirilmesi, afetzedelerin yaşamlarını güvende sürdürebilmeleri açısından kritik bir adımdır.

Depremde evi ve iş yeri yıkılanlar için dava süreci

Depremde Evi ve İş Yeri Yıkılanlar İçin Dava Süreci, Depremde evi veya iş yeri yıkılanlar ne yapsın? Kimler dava edilebilir? Başvurular ne kadar sürecek? Depremzedeler yıkılan evleri için yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor. Enkazdan alınan delil bulgularının yargılama sürecindeki etkisi büyük önem taşıyor. Depremde Evi ve İş Yeri Yıkılanlar

Yıkılan ve hasar gören evler, kaybolan takılar, can kayıpları… Depremin ardından depremzedeler maddi ve manevi zararı tazmin etmek için yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor. Onbinlerce ev ve iş yerinin yıkılmasının ardından enkazdan toplanan delil ve tespitlerle tazminat davaları açılabiliyor. Tabii bu davaların açılabilmesi için süreci çok yakından takip etmek gerekiyor. Avukatlar, sadece müteahhitin değil, yapı denetim firmalarının, belediyelerin, şantiye müdürleri ve ustabaşıların, iskan ve imar izin belgesi veren birimlerin de araştırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Davalar bir ila beş yıl içinde açılmalıdır. Peki, bu davaların nasıl açılacağını, nereye başvurulacağını, ev sahibi ve kiracının neler talep edebileceğini ve akıllara gelen soruları inceledik.

Maddi Zararlar İçin Dava Açılabilir

Deprem sonrası en çok tartışılan konulardan biri de kuşkusuz evlerin yıkılmasıyla açılan davalardı. Ev sahipleri depremde hasar gören veya yıkılan evleri için kimin, nerede ve nasıl dava açacağını bilmezken, avukatlar bu sürecin uzun süreceğini söylüyor. Avukat Aliye YILDIZ VARSIN, hukuk sisteminin sağlıklı ve sürdürülebilir olması için adliyelerin faaliyete hazır hale gelmesi gerektiğini belirterek, bunun hasar tespitlerinin ardından sorumlular hakkında hızlı bir şekilde işlemlerin başlatılabilmesi için önemli olduğunun altını çiziyor. Yıkılan binalardan birinci derecede müteahhit sorumludur. Ancak yıkılan binadan sadece müteahhitlerin sorumlu olacağı düşüncesinin toplumda bir yanılgı oluşturduğunu söyleyen VARSIN, bunun nedenini şu sözlerle açıklamaktadır:

“Yıkılan binanın ayıplı olduğu tespit edilirse, projeyi onaylayan mimar, binanın bulunduğu yerdeki sorumlu il veya ilçe belediyesi personeli ve hatta şantiye yöneticisi veya eksik malzemenin kullanıldığını bildiği halde inşaatı devam ettiren usta sorumlu olacaktır, sorumluların sayısı da artacaktır.”

Adli ve idari yargıya varılabilmesi için açılacak davalarda yetkili mahkemelerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Tespit sonrası can kaybı nedeniyle manevi tazminat ve suç duyurusunda bulunulması; ikametini kaybetme nedeniyle maddi tazminat ve diğer ispat edilebilir zararlar için dava açılabilir.

Ev Sahibi ve Kiracı Mahkemede Eşittir

Dava sürecinde merak edilen diğer konulardan biri de evi yıkılan ev sahipleri ile kiralayanların hukuki ve cezai süreçlerinin birbirinden farklı yürütülüp yürütülmeyeceğiydi. Arıkan, her iki durumda da sürecin eşit şekilde yürütüleceğinin altını çizerek, depremde hayatını kaybedenler adına yakınları tarafından yapılan şikayetlerde ayrım yapılmayacağını vurguladı. “Zarar görenlerin açacakları maddi ve manevi tazminat davalarında, mahkemelerce yapılacak kusur ve zarar tespiti sonucunda düzenlenecek bilirkişi raporları sonucunda yargılama süreci devam edecek. Arıkan, kiraya verenin dayanıklı olmadığını bildiği halde taşınmazı kiraya vermesi halinde, kiracı tarafından kendisi hakkında suç duyurusu ve tazminat davası açabileceğini belirterek hem ev sahibinin hem de kiracının sahip olduğu hakları belirtmektedir. Yıkılan binalarda kiracı olarak yaşayanların uğradıkları zarar için dava açabilecekleri gibi, bina sahibinin başka sebeplerle de tam yargı davası açabileceğini belirtilmektedir.

 Başvurular Bir Beş Yıl

Deprem nedeniyle idare aleyhine davalar ‘Tam Toplu Davası’ olarak açılıyor. 2577 sayılı Kanun’un 13. maddesine göre; İdari işlemler nedeniyle hakları ihlal edilenler, idari dava açmadan önce yazılı veya başka bir yolla bu işlemleri öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl içinde, dava tarihinden itibaren beş yıl içinde ilgili idareye başvurmak zorundadır. Bu taleplerin kısmen veya tamamen reddedilmesi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini takip eden günden itibaren veya 30 gün içinde cevap verilmemesi halinde bu sürenin sona erdiği tarihten itibaren dava açılabilir. Bir deprem olması durumunda idarenin sorumlu tutulabileceği faaliyetler idari işlem olarak tanımlanırken, gerekli önlemleri almama sorumluluğundaki ihmal de idari işlem olarak belirtilmektedir. Yapılacak başvurunun, bu işlemin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde belediye, valilik, İçişleri Bakanlığı ve ilgili olabilecek diğer bakanlıklara yapılması gerekir. Arıkan, “Ancak zarar ile idare arasındaki illiyet bağı sonradan anlaşılırsa, öğrenme tarihi bu tarih olarak kabul edilecek” diyor. Deprem sonrası destek hizmetlerinin yetersiz işlemesi nedeniyle kesinleşmiş davalarda zaman ihmali davanın açıldığı tarihten itibaren başlamaktadır. Başvuru reddedilir veya 30 gün içinde cevap verilmezse bu tarihten itibaren 60 gün içinde dava açılmalıdır.

İdari yargıda yazılı yargılama usulü uygulandığı için yazılı delillerden büyük ölçüde yararlanılmaktadır. Avukat Aliye YILDIZ VARSIN, “Tazminat davalarında tanık beyanları önemlidir. Deprem mahallinde tutulan hasar tespit raporları, kurtarma faaliyetleri veya diğer kamu hizmetlerinin tutanakları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanan somut bilgiler içeren raporlar ve ceza davalarında başka meslek kuruluşlarından da yararlanılabilir veya soruşturmalar sırasında alınan ifadeler, varsa fotoğraf ve kamera kayıtları gibi deliller sunulmalıdır. Bunlardan özellikle hasar tespit raporlarının sağlıklı ve gerçeğe uygun olması ve süresi Fotoğraflardan belirlenecek” diyen VARSIN, davalarda en önemli somut delilin enkaz tespiti olduğunu ifade etti. İnsanların merak ettiği bir konu var ki, o da deliller belirlenemeden enkazların kaldırıldığı. VARSIN, böyle bir durumda açılan davalarda hukuki süreçlerin nasıl ilerleyeceğini mahkemede göreceklerini söylemektedir.

Dask’ta Üst Sınır 640 Bin Tl

Avukat Aliye YILDIZ VARSIN, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) olan binalar için Doğal Afet Sigortası Havuzu’nun 25.11.2022 tarihinden itibaren sigortalıya depremin neden olduğu maddi hasarlar için 640 bin TL üst limite kadar ödeme yaptığını söyledi. Sulh Hukuk Mahkemesi kira sözleşmesinde, Tüketici Mahkemesi konut için satış, eser, sigorta sözleşmesinde, Ticaret Mahkemesi ticari davalarda görevlidir. Açılacak davalar, delillere göre iki yıl içinde sonuçlandırılır. VARSIN, “Kanuna göre yapı denetim kuruluşları, müfettiş mimar ve mühendisler, proje müellifleri, laboratuvar çalışanları ve inşaat müteahhitleri aleyhine tazminat davaları açılabilir. Yaralananlar mahalli idareler veya valilikler ile Çevre Bakanlığı’na götürülebilir.  Kentleşme ve İklim Değişikliği (eski adıyla Bayındırlık ve İskan) İmar Kanununa göre yerel yönetimler ile imar planlarını onaylayan ve ruhsat veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu belirtmektedir.

Ülkemizde afetler genel olarak sorumluluğu ortadan kaldıran mücbir sebepler olarak nitelendirilse de, afet öncesi alınması gereken önlemlerin alınmaması veya alınması gereken kamu hizmetlerinin yerine getirilmemesi durumunda idarelere maddi ve manevi tazminat davası açılabilmesi mümkündür. Ayrıca, deprem öncesi denetimler dışında, deprem sonrası görevlerini yapmayan kamu personelinin de sorumlulukları bulunmaktadır. Arama kurtarma çalışmalarının geç, eksik veya hatalı başlatılması sonucu depremle ilgili gerekli önlemleri almayan ve can kayıplarının artmasına neden olan devlet görevlilerine de cezai sorumluluklar yüklenmektedir. Özdemir, bu kişilerin yargılanabilmesi için ilgili kanunda belirtilen amirlerinden izin alınması gerektiğini belirtiyor.

Mahkemeden Ödeme Yasağı Kararı İstenebilir

Depremin yol açtığı sorunlardan biri de yıkılan veya yıkılacak binalarda kaybolan belgeler, ticari defterler ve dava-icra takip dosyalarıdır. Tüccarlar (işletmeciler) tutmakla yükümlü oldukları defter ve belgeler için 30 gün içinde ticari işletmenin bulunduğu yer mahkemesinden kayıp belgesi talep edebilirler. Söz konusu süre, 120 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca 6.4.2023 tarihinde başlayacak. Zarar belgesi alınması halinde ticari davalarda ticari defter ibraz etme yükü ortadan kalkacak ve iddiasını ispat etmek isteyen diğer taraf depremzede ticari defterleri olan tacir bu imkandan mahrum kalacaktır. Enkaz altında kaybolan bir senet veya çek ise, asliye ticaret mahkemesinden senedin iptali istenebilir. Tapuya el konulması halinde mahkemeden ödeme yasağı getirilmesi istenebilir. İptal kararı verilmesi halinde hak sahibi senetsiz hakkını talep edebilir. Bir davada ispata muhtaç bir iddia veya savunma senetle ispat kuralına tabidir; Enkaz altında kaybolmuş olabilir. Senetle ispat kuralının istisnalarından biri de senet sahibinin beklenmedik bir olay veya mücbir bir sebeple ortadan kaybolduğu kanaatini kuvvetlendirecek delil veya emarelerin bulunmasıdır. Bu durumda depremden sonra bir kanun teklifi sunamayan taraf, iddiasını veya savunmasını tanık beyanı ile ispat edebilir. Yıkılan bina adliye ise mahkeme ve icra dairelerinde tutulan dosyalar için ‘Yangın, Deprem, Tavan (eskimiş) veya Heyelan Nedeniyle Mahkeme ve Adliyelerde Kaybolan Dosyaların Muameleleri Hakkında 4473 Sayılı Kanun’ hükümleri uygulanır. Ayrıca Adalet Bakanlığı’nın 30.1.2006 tarih ve 107 sayılı “kayıp dosyaların yenilenmesi” başlıklı genelgesinde dosyanın yenilenme prosedürü gösterilmiştir. Yeniden canlandırma için Adalet Bakanlığının yenileme kararı alması, bu kararın Resmi Gazete’de yayımlanması, sitede ilan edilmesi ve ilan tarihinden itibaren altı ay içinde başvuruda bulunulması gerekir. Depremden önce mahkemeye veya icra dairesine bir belge sunulmuşsa, belgenin içeriği hakkında 4473 sayılı Kanun uyarınca tanık dinlenebilir. Bu açıdan sunulan belgenin resmi veya adi olması arasında bir fark yoktur.

Soru 1: Müteahhit firmaya dava açmak için ne yapılmalıdır?

Cevap: Müteahhit firma aleyhine tazminat davası açmaya hazırlanan depremzedelerin, dava öncesi numune almak ve bu numune üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırmak için mahkemeden delil istemeleri gerekmektedir. Depremzedeler sulh ceza mahkemesine ya da tazminat davasının açılacağı mahkemeye, örneğin daire konut amaçlı alınmışsa tüketici mahkemesine başvurabilir. Davacının haklarının korunmasının gerekli olduğu hallerde, bildirim yapılmaksızın karşı tarafın gıyabında delil tespiti yapılabilir. Deliller, yüklenici firmaya bildirimde bulunulmaksızın belirlenebilir.

Soru 2: Bina enkazı, delil tespit edilmeden kaldırılabilir mi?

Cevap: Delil tespit edilmeden enkazın kaldırılması delillerin toplanmamasına neden olabilir. Deliller incelenirken mahkemece enkazın kaldırılmasına veya yıkımın durdurulmasına karar verilip verilmeyeceği konusunda mevzuatta bir netlik yok. Osmaniye Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla) delilleri belirlemeye devam ederken, 20 Şubat 2023 tarihli bir kararla yıkım tedbiri ile durduruldu. Devletin hukuka aykırı fiillerinin durdurulması amacıyla, idare mahkemesinden esasen yürütmeyi durdurması istenmektedir. Somut olayda, Devlet, delillerin istendiği bir hukuk mahkemesi olmasına ve bu davada taraf olmamasına rağmen, binayı yıkması yasaklanmıştır. Depremde Evi ve İş Yeri Yıkılanlar İçin Dava Süreci

Soru 3: Depremzedeler toplu dava açabilir mi?

Cevap: Açılacak yüzlerce tazminat davası nedeniyle zaten yavaş işleyen yargı sisteminin işlemez hale gelmesi ve depremzedelerin mağdur olması tehlikesi bulunmaktadır. Büyük bir boyut kazanan uyuşmazlıkların çözümünde mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi ve tek tip kararların alınmasını sağlamak için toplu hukuksal koruma araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin ABD’de toplu davalar, toplu dava olarak tercüme edilebilecek ‘toplu dava’ yoluyla tek bir davada çözülebilir.

Soru 4: Yıkılan binanın müteahhitlik firması bilinmiyorsa ne yapılmalı?

Cevap 4: Zarar görenin bireysel olarak açacağı davaya, aynı davalının fiilinden zarar görenlerin hepsi katılabilir. Tazminat talep eden bir toplu dava, bizimki de dahil olmak üzere Kıta Avrupası hukuk sistemlerine temelde yabancıdır. Depremde Evi ve İş Yeri Yıkılanlar İçin Dava Süreci

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top