Uncategorized

BİREYSEL BAŞVURU KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ BAĞLAMINDA ŞİRKET BAŞVURULARIDA ŞİRKETLERİN MAĞDUR STATÜSÜNE İLİŞKİN NİTELİKLİ DURUMLARI

  Tüzel Kişiliğin Mevcudiyeti Kâr amacı güden ve kazanç elde etmeyi hedefleyen özel hukuk tüzel kişisi olan şirketlerin bireysel başvuruları, sadece tüzel kişiliği doğrudan ilgilendiren konularla sınırlı olacaktır. Bu bağlamda,

BİREYSEL BAŞVURU KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ BAĞLAMINDA ŞİRKET BAŞVURULARIDA ŞİRKETLERİN MAĞDUR STATÜSÜNE İLİŞKİN NİTELİKLİ DURUMLARI Makaleyi Oku

Scroll to Top